Man sieht einen beladenen Lagermax Autotransporter PKW in der Frontal Ansicht

Medzinárodná preprava automobilov

Vždy na dobrej ceste.

S istotou z A do B.

Skupina Lagermax Automotive Logistics je jednou z najväčších a najskúsenejších špecializovaných špedičných spoločností vo všetkých oblastiach obchodovania s automobilmi. Ako  špecializovaná špedičná spoločnosť pre strednú, južnú a východnú Európu má Lagermax svoje pobočky v Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku.  V rámci spoločného podniku prevádzkuje  Lagermax Autotransport  pobočku v Bulharsku.

V dôsledku záväzku voči životnému prostrediu využívame vo veľkej miere ekologické dopravné možnosti, ako je železnica alebo lode. Jednotka 508 špecializovaných nákladných vozidiel zaručuje efektívnu starostlivosť o našich medzinárodných zákazníkov v automobilovom priemysle.

Dovoz z USA

Dovoz vozidiel z USA.

Lagermax Autotransport je spoľahlivý partner pri preprave vozidiel z USA do Európy. Nezáleží, či nové alebo ojazdené autá, oldtimery alebo špeciálne vozidlá.

Naše logistické oddelenie vybaví potrebné formality pre všetky vozidlá a na želanie zorganizuje aj predbežnú dopravu z/do konkrétneho prístavu v USA. Autá sa do Európy prepravujú bezpečne v kontajnere. Ďalšiu prepravu z európskeho dodacieho prístavu do nášho automobilového logistického centra v Straßwalchene uskutočňujeme našimi špeciálnymi vozidlami.

Vybavíme všetky technické colné formality. Na želanie tiež prepravu poistíme.  Pred vydaním u nás prechádzajú autá profesionálnou prípravou , umytím a vyčistením interiéru, vyleštením, opravou drobných nedostatkov atď.

Pre každé vozidlo máme pripravené vhodné riešenie.