Es wird ein Fahrzeug im Rahmen der Pre Delivery Inspection poliert

Inšpekcia pred dodaním (PDI)

Dielňa neobmedzených možností.

Kompletná kontrola pred dodaním.

S naším rozsiahlym programom služieb  zaistíme perfektný technický a optický stav vášho vozidla. Špecialisti v Lagermax majú k dispozícii najmodernejšiu techniku na odstránenie konzervovania, ako aj na dodávateľský servis.

Vaše výhody v kocke.

  • Technický a optický dodávateľský servis

  •   Umývacie linky pre vozidlá

  • Naše zariadenia zodpovedajú aktuálnym ekologickým štandardom, aby sa zaistilo spätné  získavanie  odpadovej   vody

  • Kontrola pomocou elektronických inšpekčných zoznamov a diagnostických systémov špecifických pre konkrétne značky

  • Kompletné umytie zvonka a vyčistenie interiéru plus leštenie a zapečatenie