Impressum

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Radingerstraße 16 
5020 Salzburg/Austria

Tel: +43 (0)662 / 4090-0

E-mail: office@lagermax.com

Informácie podľa § 5 ECG (zákon o elektronickom obchode):

  • Číslo v obchodnom registri: FN 59913 h
  • Príslušný súd: Landesgericht Salzburg
  • DIČ: ATU33853504
  • Člen Obchodnej komory Salzburg
  • Člen profesijného združenia špeditérov

Koncepcia, dizajn & programovanie

pixelart GmbH

Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Austria

www.pixelart.at

Informácie o inkluzívnom jazyku

Z dôvodov lepšej čitateľnosti a zjednodušeného porozumenia sa na týchto webových stránkach nepoužívajú gramatické formy pre všetky rody, ale prevažne mužský gramatický rod. Všetky výrazy označujúce osoby, ako aj formulácie, ktoré sa týkajú osôb, platia v zmysle rovnakého zaobchádzania rovnako pre osoby so všetkými rodovými identitami. Ďakujeme za porozumenie!