Impresum

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Radingerstraße 16 
5020 Salzburg/Austrija

Tel: +43 (0)662 / 4090-0

E-pošta: office@lagermax.com

Informacije prema čl. 5 ECG (Zakona o elektroničnoj trgovini):

  • Matični broj tvrtke: FN 59913 h
  • Sudska nadležnost: Landesgericht Salzburg
  • PDV-br.: ATU33853504
  • Član Gospodarske komore Salzburg
  • Član Udruge špeditera

Koncepcija, dizajn i programiranje

pixelart GmbH

Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Austrija

www.pixelart.at

Obavijest o spolnoj pripadnosti

Zbog bolje čitljivosti i lakšeg razumijevanja, na ovoj se internet stranici ne koriste izrazi vezani za spol i koristi se oblik muškog roda. Sve riječi koje se odnose na osobu, oznake i formulacije vrijede za sve spolove na isti način u smislu jednakog tretmana. Hvala vam na razumijevanju!