Импресум

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Radingerstraße 16 
5020 Salzburg/Austria

Тел: +43 (0)662 / 4090-0

Имейл: office@lagermax.com

Информация съгласно §5 ЕКГ:

  • Регистрационен номер: FN 59913 h
  • Юрисдикция: Областен съд Залцбург
  • ДДС номер: ATU33853504
  • Член на Търговската камара на Залцбург
  • Член на Асоциацията на спедиторите

Концепция, дизайн и програмиране

pixelart GmbH

Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Austria

www.pixelart.at

Забележка за половете

С цел по-добра четливост и по-лесно разбиране този уебсайт не използва формулировки, специфични за пола, и използва мъжки род. В интерес на равното третиране всички местоимения, обозначения и формулировки са в сила еднозначно за всички полове. Благодарим Ви за разбирането!