Fotografie von zwei Lagermax-Mitarbeiter waehrend einer kurzen Abstimmung

Compliance - Sotvetstvie

С над 100-годишна история на компанията Lagermax е символ на надеждност и приемственост. Като част от спазването на правилата, ние следваме приложимото законодателство във всички бизнес дейности и зачитаме обичаите, традициите и социалните ценности на страните, в които работим.