Lagermax bietet professionelle Verschiffung der Waren auf allen internationalen Seewegen.

Морски превоз на товари

Професионални и надеждни задгранични превози с контейнеровози.

Десетилетия ноу-хау в превоза на стоки по всички международни морски маршрути.

Lagermax Seafreight използва надеждни корабни линни за международен контейнерен транспорт в комбинация с първокласна мрежа от партньори по света- гарантиращи перфектни транспортни решения по международните морски маршрути.

Lagermax Spedition организира редовни консолидирани превози за износ и внос през най-важните европейски пристанища - ежеседмични директни консолидирани контейнери за САЩ, Израел и Кипър, както и пристигане на директни консолидирани превози през Хамбург от всички важни икономически центрове в Югоизточна Азия.

За превозите на FCL (full container load - пълен товар контейнери), които се извършват по целия свят, Lagermax има достъп до международни споразумения за сътрудничество с известни партньори. Освен това отделът за морски превози на Lagermax има най-добрия "достъп" до терминални услуги във всички контейнерни депа в Австрия.

Вашите предимства накратко.

 • Транспорт на LCL и FCL
 • Транспортиране на проекти
 • Документация
 • Колекторски услуги от от всички икономически центрове в Югоизточна Азия
 • Складиране
 • Дистрибуция в Европа
 • Редовни групажни услуги за износ и внос в чужбина през европейски северни и западни пристанища
 • Достъп до всички контейнерни терминали по света
 • Обработка на застраховки
 • Митническо оформяне на внос и износ

Incoterms® 2020

Incoterms - International Commercial Terms – бяха преразгледани от Международната търговска камара (МТК). Настоящата версия на Incoterms® 2020 влезе в сила на 1 януари 2020 г и съдържа редица редакции и изменения.

 

Най-важните нововъведения накратко!

 • Клаузата DAT (Delivered Terminal) в Incoterms® е променена на DPU (Delivered Named Place Unloaded), което означава, че в бъдеще всяко (договорено) място може да бъде местоназначение и не е задължително да бъде "терминал".
 • Incoterms® 2020 отговаря на доказаната пазарна нужда от товарителници с бордови заверки и клаузата FCA Incoterms®
 • По-ясно представяне на разходите в рамките на регламента
 • Incoterms® 2020 адаптират застрахователното покритие в клаузите CIF и CIP към настоящата бизнес практика
 • Incoterms® 2020 отчитат в FCA, DAP, DPU и DDP бизнес практиката, според която все повече продавачи или купувачи организират превоза на стоките със собствени транспортни средства.
 • Клаузите на Incoterms® 2020 отчитат повишените в световен мащаб изисквания за сигурност при превоза на стоки и в бъдеще ще съдържат ясни правила за разпределението на задълженията за сигурност и свързаните с тях разходи.
 • Клаузите Incoterms® 2020 адаптират регламента към новите глобални търговски практики
Информация

Информация за Solas

Въвеждането на VGM - VERIFIED GROSS MASS - влезе в сила на 1 юли 2016 г. В резултат на това брутната маса на контейнерите трябва да бъде потвърдена на корабните компании от наемателя своевременно, преди те да бъдат натоварени на борда на кораба.

За определяне на VGM има 2 метода:

1. Претегляне

2. Метод на изчисление: Моля, използвайте Линк, за еднократна регистрация.

За да предотвратим евентуални проблеми и забавяния на Вашите пратки, се позоваваме на Правилата на BMVIT - Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите.

Призоваваме нашите чуждестранни клиенти да се свържат с местните власти.

Ноу-хау

Речник на морските превози на товари.

Най-важните международни наименования и обяснения на термините.

(Bunker adjustment factor) - Компенсация при промяна на разходите за гориво.

(Bill of Lading) - Транспортен документ, показващ морския транспорт от мястото на тръгване до мястото на местоназначение.

(Currency adjustment factor) - Компенсация за колебанията в обменните курсове на различните валути.

(Container freight station) - Склад, в който се товарят или разтоварват консолидирани контейнери.

(Container Yard) - Място, където натоварените контейнери се доставят за транспортиране или експедиране.

Отнася се за FCL товар, поет в контейнерна база и доставен до контейнерна база с комбиниран транспорт (посочен в B/L).

Отнася се за FCL товар, който се разтоварва на мястото на получаване в склад, или за пълен контейнер, който се състои от няколко частични товара.

Означава LCL товар/частични партиди са комбинирани, за да образуват пълен товар.

(Container service charge) - Разходи за обработка на контейнери в Европа.

(Congestion surcharge) - Такса за времето на изчакване в пристанищата.

Отдаване на контейнер под наем, ако контейнерът не бъде приет в пристанището в рамките на определено време.

Небанков документ за бързо освобождаване на контейнер, използван предимно в САЩ (не е документ на приносител, не е необходима заверка).

(Estimated time of arrival) - Планирано пристигане на кораба.

(Estimated time of departure) - Планирано отпътуване на кораб.

(Fiata Bill of Lading) -  предимно банкови документи (морски коносамент).

(Full container load) - Пълно обслужване на контейнери.