Man sieht einen blauen Lagermax LKW von oben auf einer Straße die durch einen dichten Wald führt

Устойчивост в Lagermax 

Ние откриваме нови възможности за утрешния свят

ДНК-то на Lagermax Group се характеризира с мислене на различни поколения, което се фокусира върху дългосрочните цели. Като транспортна и логистична компания ние осъзнаваме своята отговорност към обществото. Поради тази причина работим със страст върху благоприятни за климата, съобразени с околната среда и социално отговорни решения. По този начин водим нашата индустрия към устойчиво бъдеще.

В нашата индустрия знаем, че трябва да се подготвим за предизвикателствата на бъдещето още днес. Ето защо прилагаме подходящи мерки във всички области възможно най-бързо. 

Günter Fridrich
CHRO/CMO

Околна среда

Емисии и енергия

Спестяването на енергия и намаляването на вредните за климата емисии е от голямо значение за Lagermax. Затова нашата цел е да направим всички бизнес сфери по-устойчиви. За да постигнем това, разчитаме на следните мерки, наред с други:

  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Разширяване на електронната инфраструктура
  • Разширяване на фотоволтаичните системи
Im Bild ist ein blauer Lagermax LKW Sattelschlepper
Best Pracitce

Икономично шофиране

Повече от 10 години организираме обучения за шофьори на камиони за пестене на гориво. Като мотивация за пестене на гориво разработихме собствена бонусна система с финансови стимули. Данните за разхода се сравняват ежемесечно, за да могат да се направят подобрения в превозните средства или в стила на шофиране на водачите.

Best Practice

Разумно използване на слънчевата енергия

От 2015 г. насам на покрива на механичното хале в Щтрасвалхен има 768 фотоволтаични модула. Всяка година те спестяват толкова CO₂, колкото генерират 90 еднофамилни къщи. Към момента фотоволтаични системи са инсталирани на шест австрийски парцела на обща площ от 15 290 m². Електроенергията се използва от самата компания и се подава към мрежата. Само в Щтрасвалхен и Виена годишно се спестяват повече от 500 тона CO₂. Другите локации са Вилах, Санкт Вейт/Глан, Заксенбург и Радщат. Заедно централите постигат обща мощност от около 2 447 kWp.

Хора

В международен план при нас работят над 4.000 души. Като семейна компания и компания за услуги, ние знаем, че нашите служители са най-важният фактор за успеха ни. За тази цел ние гарантираме удовлетвореността на нашите служители с голямо разнообразие от мерки.

Удовлетвореността като фактор за успех

За да осигурим на служителите си идеален баланс между работата и личния живот, предлагаме различни модели на работно време. Освен това в зависимост от компанията и страната се предлагат различни придобивки за служителите. Те включват събития за служителите, различни придобивки и възможности за обучение и развитие.

Равните възможности са основата

Разнообразието е важен въпрос за нас в Lagermax. Насърчаваме индивидуалността на нашите служители и например създаваме свобода за изразяване на религията.

Икономика

Като традиционен семеен бизнес Lagermax отдава голямо значение на дългосрочното сътрудничество с регионалните доставчици и партньори. За да засилим създаването на регионална стойност в отделните локации на групата компании Lagermax, предпочитаме да възлагаме договори за поддръжка и инвестиционни проекти на регионални компании. Нашата цел? Да осигурим работни места в съответния регион и да насърчим местното икономическо развитие.

Вашите лица за контакт

Имате ли въпрос относно устойчивостта в Lagermax?
Щастливи сме да им отговорим. 

Стандарти за качество
Действаме в съответствие с общите насоки за качество.
Качеството в Lagermax
Lagermax Arbeiter hat Arbeitsmappe und blickt in die Ferne.
Управление
Само правилните сделки са Lagermax сделки.
Управление
Foto von zwei Lagermax-Bueromitarbeitern