Man sieht einen blauen Lagermax LKW von oben auf einer Straße die durch einen dichten Wald führt

Udržateľnosť v Lagermax 

Pre svet zajtrajška ideme po nových cestách

V DNA Lagermax Group je medzigeneračné myslenie, ktoré sa sústreďuje na dlhodobé ciele. Ako dopravná a logistická spoločnosť sme si vedomí svojej zodpovednosti voči spoločnosti. Preto s vášňou pracujeme na riešeniach, ktoré sú priaznivé pre klímu a životné prostredie a tiež sociálne zodpovedné. Svoje odvetvie tak vedieme do udržateľnej budúcnosti.

Man sieht ein junges Mädchen das auf eine herrliche Landschaft mit See blickt
Správa o udržateľnosti

Naše nasadenie pre budúcnosť. 

V našom odvetví vieme, že na výzvy budúcnosti sa musíme vyzbrojiť už dnes. Príslušné opatrenia vo všetkých oblastiach preto zavádzame čo najrýchlejšie. 

Günter Fridrich
CHRO/CMO

Životné prostredie.

Emisie & energia.

Úspora energie a redukcia emisií poškodzujúcich klímu má pre spoločnosť Lagermax vysokú dôležitosť. Je preto naším cieľom, aby sme všetky obchodné odvetvia prevádzkovali udržateľnejšie. Aby sme to dosiahli, staviame okrem iného na týchto opatreniach:

  • zvyšovanie energetickej účinnosti
  • vytvorenie elektroinfraštruktúry
  • rozšírenie fotovoltických zariadení
Im Bild ist ein blauer Lagermax LKW Sattelschlepper
Najlepšie postupy

Jazdiť ekonomicky.

Už viac než 10 rokov usporadúvame pre vodičky a vodičov kamiónov tréning šetrenia pohonných hmôt. Ako motiváciu na šetrenie pohonnými hmotami sme vytvorili vlastný systém prémií s finančnými stimulmi. Spotreba sa každý mesiac porovnáva, aby sme mohli navrhnúť zlepšovacie opatrenia v súvislosti s vozidlom alebo so spôsobom jazdy jednotlivých vodičov.

Najlepšie postupy

Racionálne využívanie solárnej energie.

Už od roku 2015 sa na mechanickej hale v Straßwalchene nachádza 768 fotovoltických modulov. Každý rok ušetria toľko CO₂, koľko vyprodukuje 90 rodinných domov. Aktuálne sú na šiestich rakúskych stanovištiach namontované fotovoltické zariadenia celkovo na 15 290m². Elektrickú energiu využívame sami a dodávame ju do siete. Iba v Straßwalchene a vo Viedni sa tým ročne ušetrí 500 ton CO₂. Ďalšie stanovištia sa nachádzajú vo Villachu, St. Veit/Glan, Sachsenburgu a Radstadte. Celkový spoločný výkon týchto zariadení je približne 2 447 kWp.

Ľudia.

Medzinárodne zamestnávame približne 4.000 pracovníčok a pracovníkov. Ako rodinný podnik, ktorý pôsobí v oblasti služieb, vieme že personál je náš najdôležitejší faktor úspechu. Rôznymi opatreniami preto zaisťujeme spokojnosť našich zamestnancov.

Spokojnosť ako faktor úspechu.

Aby sme našim pracovníčkam a pracovníkom umožnili ideálnu rovnováhu práce a súkromného života, ponúkame rozmanité modely pracovného času. Okrem toho sa v jednotlivých podnikoch a krajinách uplatňujú rozličné zamestnanecké výhody. Patria sem akcie pre zamestnancov, rôzne zvýhodnenia alebo možnosti zvyšovania kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania.

Rovnosť príležitostí ako základ.

Rôznosť a diverzita majú u nás v Lagermax veľkú váhu. Podporujeme individualitu našich pracovníčok a pracovníkov a poskytujeme napr. voľný priestor na náboženské prejavy.

Hospodárstvo.

Ako rodinný podnik s bohatou tradíciu kladie Lagermax veľký dôraz na dlhodobú spoluprácu s regionálnymi dodávateľmi a partnermi. Aby sme posilnili vytváranie regionálnej hodnoty v jednotlivých pobočkách podnikateľskej skupiny Lagermax, zadávame zákazky na údržbu a investičné projekty prednostne podnikom z regiónu. Náš cieľ? Zaistiť pracovné miesta v danom regióne a podporiť miestny hospodársky rozvoj.

Vaše kontaktné osoby

Máte otázky o udržateľnosti v Lagermax?
Radi ich zodpovieme. 

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Günter Fridrich

Radingerstraße 16
5020 Salzburg | Austria

Odoslať e-mail
Štandardy kvality
Pracujeme podľa spoločných smerníc o kvalite.
Kvalita v Lagermax
Lagermax Arbeiter hat Arbeitsmappe und blickt in die Ferne.
Riadenie
Lagermax obchoduje len korektne.
Riadenie
Foto von zwei Lagermax-Bueromitarbeitern