Fotografie von zwei Lagermax-Mitarbeiter waehrend einer kurzen Abstimmung

Compliance - Politika Dodrziavania Predpisov

Spoločnosť Lagermax s viac ako 100-ročnou históriou je symbolom spoľahlivosti a kontinuity. V rámci dodržiavania predpisov sa pri všetkých obchodných činnostiach riadime platnými zákonmi a rešpektujeme zvyky, tradície a spoločenské hodnoty krajín, v ktorých pôsobíme.