Eine Nahaufnahme von einem Scanner fuer ein Paket

Preprava kusových zásielok v hromadných obaloch

Pravidelná pozemná doprava zaručuje vždy tie najlepšie prepravné riešenia.

Naprieč Európou.

Lagermax disponuje hustou a kvalitnou sieťou partnerov v celej Európe. Ako dlhoročný partner 24plus logistics network prevádzkuje  Lagermax Logistics CENTRUM (HUB) západnej a východnej Európy pre kusové zásielky a režim LTL. Celoplošné medzinárodné zásobovanie so záväzkom doručenia od 24 do 76 hodín po colnom odbavení z nás robí špecialistu na území od Severného k Čiernemu moru.

Naprieč Rakúskom.

Celoplošné zásobovanie prostredníctvom vlastných pobočiek so záväzkom doručenia do 24 hodín umožňuje promptný a spoľahlivý priebeh prepravy, keď to musí ísť rýchlo. Manipulácia so zásielkami pomocou čiarových kódov a permanentné podávanie správ o stave všetkým partnerom, ako aj vlastné systémy na zapojenie zákazníkov a poskytovanie informácií nenechávajú nesplnené žiadne požiadavky.

Vaše výhody v kocke.

  • 24-hodinový štandardný čas dodania z/do Nemecka
  • Colné služby pre tovar z územia mimo EÚ
  • Manipulácia so zásielkami pomocou čiarových kódov
  • Sieť partnerov v celej Európe
  • Expresné služby
  • Prispôsobené časové záväzky