Služby pridanej hodnoty

Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť a zvyšok prenechajte nám.

Okrem zasielania tovaru vám ponúkame ďalšie doplnkové služby, ktoré vytvárajú ešte väčšiu pridanú hodnotu.

Od služby Smart Kurier Service pri výmene defektných prístrojov cez malé dočasné sklady až po správu vráteného tovaru, u nás ste vždy na správnej adrese.

Nenašli ste svoju službu? Žiadny problém. Obráťte sa na nás a spolu sa pokúsime nájsť riešenie.

SWAPs – výmena a spätný dovoz prístrojov.

Odľahčite svojich servisných technikov a výmenu prístrojov u zákazníka prenechajte nám. Naši kuriéri v rámci služby Smart Service doručia nový prístroj a defektný hneď odvezú. Ak je to potrebné, môžu prístroj aj nainštalovať a skontrolovať. Po vykonaní služby SWAP defektný prístroj zabalíme, označíme etiketami a odvezieme ho do vášho servisného centra alebo na miesto spätného odberu.

Maximálne pripravení na budúcnosť.

Mať vhodné zásoby tovaru v správnom čase na správnom mieste je výzva. Lagermax AED vám ponúka možnosť zriadiť na strategických miestach FSL (Field Stock Location – terénny sklad zásob). V kombinácii s našimi produktmi nočný expres & EPN balíkové boxy ste maximálne pripravení na budúcnosť. Ako stanovištia FSL pôsobia popri našich vlastných pobočkách v regióne stredná a východná Európa naši skúsení partneri, ktorí sa vyznajú v manipulácii s rýchloobrátkovým tovarom a majú v tejto oblasti vysokú kompetenciu.

Lehota doručenia vráteného tovaru 28 – 72 hodín.

Na vrátenie zásielok existuje veľa dôvodov – ak si vaši zákazníci napríklad objednali poškodené, defektné alebo nesprávne diely, je promptný spätný dovoz vráteného tovaru dôležitý. Dá sa nasmerovať aj na rôzne miesta spätného odberu a podobne ako odchádzajúci tovar ho možno sledovať pomocou Track&Trace.

Lehota doručenia vráteného tovaru je podľa požiadaviek 48 – 72 hodín. Aby bol váš tovar aj spätne vysledovateľný, ponúkame vám rôzne možnosti sledovania stavu zásielky:

  • Zadajte všetky potrebné údaje
    (napr. cez EDI, mail, ftp, Track&Trace)
  • Na zadanie údajov využite aplikáciu Lagermax AED Aftersales
  • Vaši príjemcovia získajú prístup k nášmu systému Track&Trace a môžu sledovať stav spätnej zásielky
  • Príjemcovia použijú pripravené etikety

Vybavíme „to“ za vás.

Niekedy nemá zmysel voziť defektné diely alebo staré prístroje späť do centrálneho skladu. Ako riešenie vám ponúkame   možnosť, že likvidáciu a recykláciu vybavíme za vás. Oboje môžeme uskutočniť interne v rámci skupiny Lagermax. Aby bol tento proces čo najjednoduchší, prevezmeme komunikáciu a dodáme vám všetky potrebné doklady o likvidácii.

Aby ste vy a vaši zákazníci vždy vedeli, kde sa nachádza váš tovar.

Každej zásielke venujeme maximálnu pozornosť a všetkým našim zákazníkom ponúkame možnosť nepretržitého sledovania systémom Track & Trace na úrovni jednotlivého balenia. Skeny vašich zásielok sa prenášajú v reálnom čase a každá manipulácia sa farebne zaznamená, takže vždy viete, že váš tovar sa skutočne nachádza na danom mieste. Digitálne skenovanie dodania sa uskutočňuje pomocou čiarového kódu u príjemcu tovaru, u ktorého sa vodič prihlási, aby vykonal doručenie. Tento sken pri dodaní prepájame aj so súradnicami GPS, takže miesto skenovania môžete kedykoľvek identifikovať v Google Maps.

Zásielky môžete cez domovskú stránku nášho Track&Trace sledovať sami alebo nám údaje o zásielke poskytnete automaticky (EDI, mail, ftp). Naše oddelenie IT prevezme programovanie rozhrania, otestuje prepojenie, a štartu už nič nestojí v ceste.

Na požiadanie vaše údaje o zásielke vyexportujeme do správ o výkonnosti („KPI“ – Key Performance Indicator“) a proaktívne vám ich poskytneme. O incidentoch informujeme našich zákazníkov v zásade proaktívne, aby ste o omeškaniach vedeli už dopredu a nedozvedeli sa o nich až od príjemcov.

Track & Trace (Otvorí sa v novej záložke)

Dokonalé informovanie avízom cez SMS & e-mail.

Na želanie dostanú príjemcovia tovaru a/alebo odosielatelia SMS alebo aj e-mail s údajmi o zásielke a o stave skenovania. Budeme vás informovať o prichádzajúcej a/alebo doručenej zásielke.

Neskladné náhradné alebo drobné diely?

Odporúčame vám naše baliace systémy na viacnásobné použitie, ktoré pozostávajú z rolovacích kontajnerov na neskladný tovar a z uzatvárateľných plastových viacnásobne použiteľných boxov na drobné diely. Umožní to usporiadanosť, s ktorou zároveň chránite životné prostredie a šetríte náklady. Okrem toho, že ušetríte baliaci materiál a náklady na likvidáciu, umožňujú zásobníky na viacnásobné použitie rýchlu, efektívnu a bezpečnú manipuláciu s tovarom, takže vašej zásielke sa pri preprave poskytne mimoriadna ochrana.