Ein dynamisches Bild von einem Frikus LKW mit Fahrzeugen beladen.

Frikus

Špecialista na vytváranie a realizáciu individuálnych logistických riešení.

Špeciálne riešenia v preprave a logistike. 

V roku 1928 bola spoločnosť Frikus  založená ako nákladná prepravná firma. Dnes ide o partnera viacerých firiem z celej Európy, ktorý pre ne vytvára globálne špeciálne logistické koncepcie.  Tie okrem iného zahŕňajú prepravu kvapalín a vozidiel, kontajnery a výmenné zásobníky až po logistiku v segmentoch In- a Outbound. S vozovým parkom viac než 550 vozidiel a s piatimi medzinárodnými pobočkami je efektívne vybavenie vašich prepravných požiadaviek zaistené.