Lagermax Group

Spolu v pohybe.

Naším cieľom je spoločná cesta.

Lagermax Group patrí k najväčším rakúskym podnikom v oblasti špedície, prepravy automobilov a logistiky. S 4.000 zamestnancami je Lagermax okrem toho významný zamestnávateľ v danom regióne. S viac než 100-ročnými skúsenosťami, know-how svojho tímu a s podporou najmodernejšej technológie vytvára táto dopravná spoločnosť logistické koncepcie na mieru pre zákazníkov na celom svete. 
 

Lagermax Group znamená stabilitu, flexibilitu a spoľahlivosť. Ako medzinárodná logistická skupina chceme ísť s týmito hodnotami príkladom a v spolupráci s našimi zákazníkmi  a partnermi   ponúkať globálne najlepšie  logistické služby. 

Alexander Friesz & Thomas Baumgartner
Predstavenstvo 

Údaje & fakty.

  • Sídlo spoločnosti: Salzburg

  • Celkový obrat v r. 2023: 730 mil. € 730

  • Zamestnanci: približne 4.000

  • Pobočky: 85 pobočiek v 15 krajinách

V pohybe po Európe.

Centrála spoločnosti Lagermax sa nachádza v Salzburgu, priamo v srdci Európy. Je prepojená s výkonnou dopravnou infraštruktúrou po celej Európe. Od Holandska po Turecko – s pobočkami v 15 krajinách dokáže Lagermax Group rýchlo a účinne zásobovať európske trhy. 
Okrem medzinárodnej pozemnej, námornej a leteckej dopravy sa Lagermax špecializuje aj na expresné a balíkové služby ako AED alebo DPD, vlastnú logistiku v odvetví veľtrhov a textilu, ako aj na obchodovanie s kontajnermi a ich prenájom. Odborníci na likvidáciu a recykláciu zo spoločnosti Frikus Transportlogistik GmbH dopĺňajú ponuku riešení na mieru pre konkrétne odvetvia.

Firemné dejiny.

Doručujeme už od roku 1920. 
Z tradície. Z vášne.

Založenie a prvé roky.

Spoločnosť Lagermax vznikla 28. apríla 1920 ako Lagerhaus Salzburg-Maxglan Ges.m.b.H. V nasledujúcich rokoch sa však ako názov podniku ustálila skratka „Lagermax“. Štyri roky po založení vzniklo palivové zariadenie s obdivuhodnou kapacitou 40 000 litrov. Popri podnikaní v skladovaní a špedícii slúžilo ako druhý hospodársky pilier. V roku 1945 prevzala spoločnosť Lagermax aj dôležitú úlohu skladovať núdzové balíky, tzv. CARE-Pakete, z USA a distribuovať ich obyvateľom.

Rast a ďalší vývoj.

Keď sa v roku 1947 prvýkrát mohli dovážať z USA do Rakúska autá a traktory, založil Lagermax nové obchodné odvetvie – Lagermax Autotransport. Bis  V roku 1950 sa podnik rozrástol na približne 110 zamestnancov s mesačným objemom manipulácie 3 000 ton. V roku 1956 nasledovala zmena na akciovú spoločnosť, ktorá pod jednou strechou združovala špedíciu a prepravu áut.

Ďalším míľnikom bolo vytvorenie najväčšieho skladu osobných automobilov a najmodernejšieho rakúskeho zariadenia na odstraňovanie konzervácie v Straßwalchene v 70. rokoch.

V spolupráci s dvomi ďalšími špedičnými spoločnosťami vznikla v roku 1988 prvá súkromná balíková služba v Rakúsku s názvom APS (Austria Paket System). O šesť rokov sa názov zmenil na DPD Austria.

Expanzia a odkúpenie.

Založením zahraničných pobočiek, a to v Prahe (Česko) a v Budarösi (Maďarsko), začala v 90. rokoch medzinárodná expanzia spoločnosti Lagermax. Obchodné odvetvia preprava automobilov a špedícia sa osamostatnili.

V roku 1991 sme spolu s ďalšou špedičnou spoločnosťou založiliAED(Austria Express Dienst). Táto služba sa špecializuje na logistiku náhradných autodielov.

Na prelome tisícročí sme v Salzburgu-Maxglane otvorili centrálny špedičný terminál s kapacitou skladovacích plôch 17 000 m² a založili sme Lagermax AED GmbH & Co KG. V roku 2001 sa spoločnosť Lagermax pripojila k špedícii kusového tovaru „24 plus logistics network“ a prevzala rakúsky región. V tomto kooperačnom združení predstavuje Lagermax dodnes vstupnú bránu do východnej Európy.

Najväčšia akvizícia sa uskutočnila v roku 2012 s dopravnou spoločnosťouFRIKUS, ktorej značka zostala zachovaná.

V roku 2022 sa spoločnosť Lagermax AED GmbH spojila s Lagermax Internationale Spedition GmbH do Lagermax Logistics Austria GmbH. Služby AED zostali ako značka produktu zachované. V tom istom roku prevzala spoločnosť Lagermax Logistics Austria holandskú spoločnosť MOL Cargo špeciailzovanú na logistiku motocyklov,čím rozšírila logistiku dvojkolesových vozidiel, ako aj európsku sieť.