Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ pri spracovaní vašich osobných údajov na našom webovom sídle je spoločnosť Lagermax Lagerhaus und Speditions AG. Naše údaje nájdete v impresse. Ochranu vašich údajov berieme veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s týmto vyhlásením. Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše údaje žiadnym iným príjemcom.

 

Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov
Prístupové údaje/serverové logovacie súbory

Získavame a automaticky ukladáme údaje, ktoré nám sprostredkuje váš server. Ide o tieto údaje:

  • typ/verzia servera,
  • použitý operačný systém,
  • URL stránky, z ktorej ste boli presmerovaní (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
  • meno hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas prístupu na server,
  • prenesený dátový objem a
  • hlásenie, či bola aktivácia úspešná.

IP adresy používateľov sa po ukončení používania vymažú alebo anonymizujú. Pri anonymizovaní sa IP adresy zmenia tak, že jednotlivé informácie o osobných alebo vecných vzťahoch už nemožno priradiť k určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo tak možno urobiť iba s neprimerane vysokým vynaložením času, nákladov a pracovnej sily. Údaje v tzv. logovacích súboroch vyhodnocujeme v anonymizovanej podobe, aby sme zlepšili svoju webovú lokalitu, zvýšili jej používateľský komfort a rýchlejšie našli a opravili chyby. Okrem toho sa používajú na podporu serverovej kapacity, aby sme v prípade potreby mohli poskytnúť príslušný dátový objem.

 

Kontaktný formulár
Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo na adrese  office@lagermax.com  budeme údaje, ktoré ste zadali, u nács uchovávať 6 mesiacov na účely spracovania požiadavky a prípadných následných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytneme ďalej.

 

Poskytovanie údajov tretím osobám
Údaje, ktoré zhromažďujeme, budú poskytnuté tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné na účely spracovania zmluvy alebo fakturácie, alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas. Takto poskytnuté údaje môžu naši poskytovatelia služieb použiť len na plnenie svojich úloh. Tieto subjekty prešli starostlivým výberom a boli písomne poverené. Sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme. Akékoľvek iné použitie informácií nie je povolené a nedochádza k nemu u žiadneho z poverených poskytovateľov služieb.

 

Ponuky pracovných miest a žiadosti o prácu online
Na našom webovom sídle ponúkame otvorené pracovné miesta s možnosťou zaslať nám vašu žiadosť online (e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára). Ak sa uchádzate o inzerovanú pozíciu, vaše údaje budeme zhromažďovať a spracúvať len v rámci náborového procesu a po obsadení voľnej pozície ich vymažeme, ak si zákonné požiadavky nevyžadujú dlhšie uchovávanie.

S dlhším uchovávaním údajov ste výslovne súhlasili v prípade, že sa má pracovná pozícia neskôr opäť obsadiť, alebo ak s vami uzatvoríme pracovnú zmluvu. V takom prípade sa údaje uložia v osobnom spise v súlade s právnymi požiadavkami na ochranu údajov, ako aj na účely spracovania mzdového účtovníctva.

 

Súbory cookie
Naše webové sídlo používa tzv. súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú na vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú žiadne škody. 

Súbory cookie používame na to, aby bola naša webová stránka používateľsky komfortná. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavovaní súborov cookie a aby ste ich povolili len v jednotlivých prípadoch. 

Pri odmietnutí súborov cookie môže byť funkčnosť nášho webového sídla obmedzená.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame na našom webovom sídle, nájdete tu.

 

Služby analýzy webu s Google Analytics
Toto webové sídlo používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies, t. j. textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používate toto webové sídlo. Informácie o používaní tohto webového sídla, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tomto webovom sídle aktivovaná anonymizácia IP, Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa odošle na server spoločnosti Google v USA a skráti sa tam. Z poverenia prevádzkovateľa tohto webového sídla použije Google tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webového sídla, vypracovania správ o činnosti webového sídla a poskytovania jeho prevádzkovateľovi ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webového sídla a používaním internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webového sídla. Zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webového sídla (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj tak, že si na odkaze ([90}http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de{91]) si stiahnete a nainštalujete doplnok k prehliadaču.{92][93}Podrobné informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na [94}http://www.google.com/analytics/terms/de.html{95]  alebo. na [96}https://www.google.de/intl/de/policies/{97]. Upozorňujeme, že na tomto webovom sídle bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby sa zaručil anonymizovaný prenos IP adries (tzv. IP-Masking).{98][99} {100][101}[102}Google Tag Manager
Na správu nášho webového sídla a zapojenie technológií založených na súboroch cookie používame službu Tag Manager, ktorú poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Na tento účel bude pri každej aktivácii nášho webového sídla vaša IP adresa prenesená na server Google, ktorý sa tiež môže nachádzať v USA. Google vašu IP adresu v rámci služby Tag-Manager-neukladá a používa ju len na zapojenie technológií spravovaných službou Tag Manager. Samotný Tag Manager neukladá žiadne súbory cookie.

 

Crazy Egg
Naše webové sídlo využíva na analýzu používania službu spoločnosti Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, United States, www.crazyegg.com. Táto služba používa súbory cookie na vyhodnotenie toho, akým spôsobom webové stránky používate (napr. na ktoré obsahy kliknete). Na tento účel sa vytvorí profil používania s tzv. heatmaps. Pri využívaní služby Crazy Egg sa nezhromažďujú, nespracúvajú ani nepoužívajú žiadne vaše osobné údaje. Vytvárajú sa len pseudonymizované profily používania. Údaje získané v podobe pseudonymu sa nebudú zlučovať s vašimi reálnymi údajmi.

 

Java-Scripts

Youtube
Na našej stránke sa načítava Java-Script Code spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej len „Youtube“). Poskytovateľa Youtube využívame, aby sme do našej internetovej prezentácie začlenili videá. Ak vo vašom prehliadači povolíte Java-Script a nemáte nainštalovanú žiadnu technológiu na blokovanie Java-Script, môže váš prehliadač prípadne preniesť vaše osobné údaje do Youtube. Nie je nám známe, aké údaje Youtube prepája so získanými údajmi a na aké účely ich používa. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Aby ste zabránili načítaniu Java-Script Code od Youtube, môžete si nainštalovať technológiu na blokovanie Java-Script (napr. www.noscript.net oder www.ghostery.com).

 

Facebook Connect
Facebook Connect je ponuka, ktorú poskytuje Facebook, Inc. Používanie Facebook Connect podlieha podmienkam ochrany údajov a podmienkam používania, ktoré uplatňuje Facebook. Pri používaní Facebook Connect sa profilové a verejné údaje na Facebooku prenesú z vášho profilu k nám. Rovnako sa naše údaje môžu prenášať do vášho profilu na Facebooku. Vaše prenesené údaje uchovávame a spracúvame na účely registrácie na platforme. Registráciou do Facebook Connect súhlasíte s prenosom profilových údajov z vášho profilu na Facebooku k nám, ako aj s prenosom údajov o používaní od nás do Facebooku.

 

Meta Pixel

Ak udelíte svoj súhlas, budeme pomocou službyt  Meta Pixel, ktorú poskytuje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ako spoloční prevádzkovatelia spracúvať vaše osobné údaje na účely zapojenia personalizovanej reklamy a merania úspechu našej reklamy.

Neudelenie súhlasu nemá na fungovanie webového sídla žiadny priamy vplyv, ale ak súhlas neudelíte, nebudeme vám môcť zapnúť na vašom koncovom zariadení personalizovanú reklamu.

Tejto službe umožňujeme získavanie údajov o prepojení, údajov o vašom prehliadači a údajov o aktivovaných obsahoch. Okrem toho v rámci tejto služby umožňujeme aplikáciu softvérov na vysledovateľnosť a rozpoznávanie, ako aj ukladanie údajov na vašom koncovom zariadení. Pomocou softvéru na vysledovateľnosť a rozpoznávanie môže služba obohatiť svoju reklamnú sieť a rozpoznať vás pri návšteve externých webových stránok, resp. prehrávať personalizovanú reklamu. Získané údaje okrem toho používame na meranie úspechu našej reklamy. Údaje vo vašom koncovom zariadení sa uchovávajú v lehote do dvoch rokov.

Právny základ spracovania údajov predstavuje súhlas podľa § 96 ods. zákona o telekomunikáciách.

 

Doplnky sociálnych médií

Facebook
V našom webovom sídle sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Spoznáte ich podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Like“ pod článkom a podľa „Facebook Blog-Radar“, ako aj podľa blogových stránok Facebooku na bočnej lište (spoločne označované ako doplnky k Facebooku). V dôsledku týchto doplnkov Facebooku sa pri návšteve našej stránky vytvorí priame prepojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Touto vašou návštevou získa Facebook informácie, že ste zo svojej IP adresy navštívili naše stránky. Ak vtedy kliknete na facebookové tlačidlo „Like“ na našich stránkach a súčasne ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, prepoja sa obsahy našich stránok s vaším profilom na Facebooku. Následne dokáže Facebook vašu návštevu našej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme vás, že ako prevádzkovateľovi webovej lokality nám Facebook neposkytuje žiadne informácie o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich používaní. Preto odkazujeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov od spoločnosti Facebook na tomto prepojení: http://de-de.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby Facebook vašu návštevu nášho webového sídla priradil k vášmu účtu na Facebooku, prosíme vás, aby ste sa pri návšteve nášho webového sídla zo svojho účtu na Facebooku odhlásili.

 

Právo na informácie a odvolanie súhlasu
V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenos údajov. 

Okrem toho máte právo odvolať prípadne udelené súhlasy na spracovanie svojich osobných údajov. Oprávnenosť spracúvať osobné údaje do odvolania súhlasu nie je týmto odvolaním dotknutá.

Máte právo namietať prosti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priamej reklamy. V prípade námietky sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať na účely priamej reklamy.

Máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at).

 

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom týchto kontaktných údajov: 

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Radingerstraße 16
5020 Salzburg/Austria
Tel: +43/662/4090-0
Fax: +43/662/4090-660
E-mailoffice@lagermax.com