EPN®  je obsluhovaná sieť boxov PUDO®,  ktorú tvoria partneri z celého Rakúska. Podobne ako pri balíkových boxoch pre komerčných zákazníkov si môžu vaši príjemcovia od 07:00 hod. ráno vyzdvihnúť zásielky alebo odovzdať zásielky na vrátenie.

Na rozdiel od balíkových boxov pre B2C môžu naši partneri v rámci PUDO®  prijímať zásielky doručované nočným expresom a tovar vydávať už skoro ráno.