Man sieht einen blauen Lagermax LKW von oben auf einer Straße die durch einen dichten Wald führt

Udržitelnost ve společnosti Lagermax

Vytváříme nové podmínky pro svět zítřka

DNA skupiny Lagermax se vyznačuje mezigeneračním myšlením, které se zaměřuje na dlouhodobé cíle. Jako dopravní a logistická společnost jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti. Proto s vášní pracujeme na řešeních šetrných ke klimatu, ohleduplných k životnímu prostředí a společensky odpovědných. Tímto způsobem vedeme naše odvětví k udržitelné budoucnosti.

V našem oboru víme, že se na výzvy budoucnosti musíme připravit již dnes. Proto co nejrychleji zavádíme příslušná opatření ve všech oblastech.

Günter Fridrich
CHRO/CMO

Životní prostředí

Die Lagermax Group Österreich bekennt sich zum Vorsorgeansatz im Bereich Umwelt, indem langfristige Umweltschäden präventiv verhindert werden sollen.

Emise a energie

Úspora energie a snížení emisí, které poškozují klima, mají pro společnost Lagermax velký význam. Naším cílem je proto zvýšit udržitelnost ve všech oblastech podnikání. Abychom toho dosáhli, spoléháme mimo jiné na následující opatření:

  • Zvyšování energetické účinnosti
  • Rozšiřování e-infrastruktury
  • Rozšiřování fotovoltaických systémů
Im Bild ist ein blauer Lagermax LKW Sattelschlepper
Osvědčené postupy

Úsporná jízda

Již více než 10 let pořádáme školení řidičů nákladních vozidel o úsporách paliva. Jako motivaci k úsporám paliva jsme vyvinuli vlastní bonusový systém s finančními pobídkami. Údaje o spotřebě se porovnávají každý měsíc, aby bylo možné zlepšit vozidla nebo styl jízdy řidičů.

Osvědčené postupy

Rozumné využívání solární energie

Od roku 2015 je na střeše mechanické haly ve Straßwalchenu 768 fotovoltaických modulů. Ty každoročně ušetří tolik CO₂, kolik vyprodukuje 90 rodinných domů. Fotovoltaické systémy jsou nyní instalovány na šesti rakouských místech na celkové ploše 15 290 m². Elektřinu využívá sama společnost a dodává ji do sítě. Jen ve Straßwalchenu a Vídni se ročně ušetří více než 500 tun CO₂. Dalšími lokalitami jsou Villach, St. Veit/Glan, Sachsenburg a Radstadt. Dohromady dosahují elektrárny celkového výkonu přibližně 2 447 kWp.

Lidé

V mezinárodním měřítku zaměstnáváme více než 4.000 lidí. Jako rodinná společnost a společnost poskytující služby víme, že naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším faktorem úspěchu. Z tohoto důvodu zajišťujeme spokojenost našich zaměstnanců pomocí celé řady opatření.

Spokojenost jako faktor úspěchu

Abychom našim zaměstnancům zajistili ideální rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, nabízíme různé modely pracovní doby. Kromě toho nabízíme různé zaměstnanecké výhody v závislosti na společnosti a zemi. Patří mezi ně zaměstnanecké akce, různé benefity a možnosti školení a rozvoje.

Rovné příležitosti jsou základem

Diverzita je pro nás ve společnosti Lagermax důležitým tématem. Podporujeme individualitu našich zaměstnanců a vytváříme například svobodu pro náboženské projevy.

Ekonomika

Jako tradiční rodinný podnik přikládá Lagermax velký význam dlouhodobé spolupráci s regionálními dodavateli a partnery. Abychom posílili regionální tvorbu hodnot v jednotlivých lokalitách skupiny společností Lagermax, dáváme přednost zadávání zakázek na údržbu a investiční projekty regionálním společnostem. Naším cílem? Zajistit pracovní místa v příslušném regionu a podpořit místní hospodářský rozvoj.

Vaše kontaktní osoby

Máte dotaz týkající se udržitelnosti ve společnosti Lagermax?
Rádi vám odpovíme.

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG
Günter Fridrich

Radingerstraße 16
5020 Salzburg | Austria

Odeslat e-mail