Lagermax bietet professionelle Verschiffung der Waren auf allen internationalen Seewegen.

Námořní doprava

Profesionální a spolehlivá námořní doprava.

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti námořní dopravy

Lagermax nabízí spolehlivé kontejnerové námořní linky.  Námořní přeprava je ideální typ přepravy pro větší i menší typ zásilek kde není rozhodující doba přepravy, ale je kladen důraz na cenu. Díky síti partnerů po celém světě nabízíme kompletní servis z místa nakládky na místo určení v obou směrech přepravy (export/import) na základě dodací podmínky INCOTERMS.

Lodní společnost Lagermax organizuje pravidelné exportní a importní přepravy přes hlavní evropské přístavy, každotýdenní přímé kontejnerové přepravy do USA, Izraele a na Kypr. Přes Hamburk se k nám dostanou zakázky ze všech hlavních ekonomických center v jihovýchodní Asii.

Máme uzavřené dohody o spolupráci se známými partnery pro celosvětově odbavovanou dopravu FCL (Full-Container Loads). Součástí standardního vybavení jsou samostatné terminály, kontejnerové centrum a depa.

Kromě toho má oddělení námořní přepravy společnosti Lagermax nejlepší "přístup" k terminálovým službám ve všech kontejnerových depech.

Služby námořní dopravy Lagermax

  • Kontejnerová přeprava FCL
  • Přeprava kusových zásilek LCL
  • Přístup ke všem kontejnerovým terminálům po celém světě
  • Možnost pojištění zásilek během přepravy
  • Vystavení konosamentů, VGM, clení
  • Přeprava nadrozměrných zásilek (včetně nebezpečného zboží, osobních věcí a další)

Incoterms® 2020

Mezinárodní obchodní podmínky Incoterms byly revidovány Mezinárodní obchodní komorou (ICC). Aktuální verze Incoterms® 2020 vstoupila v platnost 1. ledna 2020 a obsahuje některé úpravy a změny.

Naše přepravní kontejnery

Podívejte se na všechny typy našich nákladních kontejnerů pro námořní dopravu

Více
Podívejte se

Mezinárodní značky a vysvětlivky v námořní dopravě

(Bunker adjustment factor) - palivová přirážka.

(Bill of Lading) - transportní dokument, doklad pro zámořskou přepravu z místa naložení do místa určení.

(Currency adjustment factor) - kurzové vyrovnání různých měn

(Container freight station) - sklad, ve kterém se sběrné kontejnery nakládají nebo vykládají.

(Container Yard) - místo, kam se naložené kontejnery dodávají pro naložení na loď nebo další pohyb.

Označuje náklad FCL, převzatý na místě C.Y. a dodaný kombinovanou dopravou na místo C.Y. (údaje uvedeny na B/L).

Označuje náklad FCL, který se v místě přijetí vykládá do skladu nebo kompletní kontejner obsahující více dílčích nákladů.

Označuje náklad LCL / dílčí části byly soustředěny do kompletního nákladu.

(Container service charge) - náklady na překládku pro kontejnery do Evropy.

(Congestion surcharge) - příplatek za dobu čekání v přístavech.

Pronájem kontejneru, pokud kontejner nebyl ve stanovenou dobu v přístavu převzat.

Dokument neurčený pro banku pro rychlé uvolnění kontejneru, používá se většinou v dopravě s USA (nejedná se o dokument vlastníka, není potřebné převádění rubopisem).

(Estimated time of arrival)- plánované připlutí lodi.

(Estimated time of departure) - plánované odplutí lodi.

(Fiata Bill of Lading)  -  většinou dokument vhodný pro banku (námořní konosament).

(Full container load) -  naplněný kontejner.

Kontaktujte nás pro více informací

Lagermax Logistics Czech s.r.o. | Praha Air & Sea office
Petr Pokstefel

Aviatická 1048/12 160 08 Praha 6, Česká republika

T.: +420 221 101 013

Odeslat e-mail