Palivové příplatky

Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu. 

Vývoj cen motorové nafty po měsících

Měsíc Cena nafty v Kč / l
Květen 24 37,83
Červen 24 36,34

Vývoj cen motorové nafty po týdnech

Týden Cena nafty v Kč / l
19 38,52
20 38,03
21 37,51
22 37,28
23 36,79
24 36,07
25 35,86
26 36,65
27 37,00
28 37,33
29 37,33

Aktualizace probíhá každý pátek (u měsíčních hodnot, každý poslední/první pátek v měsíci) – dle dat zveřejněných ČSÚ.