Novinky a aktuality

Objevte nejnovější zprávy a aktuality ze skupiny Lagermax
15.07.2024
Přeprava za války. Rozhovor s naším partnerem Postex Servis
Zjistěte, jak se náš partner Postex Servis vyrovnává s výzvami přepravy během války na Ukrajině. Mohou nyní malé a střední podniky vůbec efektivně přepravovat zboží mezi Prahou a Kyjevem? O to jsme si povídali se zakladatelem společnosti Alexandrem Ladyvirem.    L: Čím se Postex Servis zabývá?  AL: Postex Servis je česká firma, která má centrálu tady v Praze, na půdě Lagermaxu, a svou pobočku v Kyjivě. Kyjiv a Ukrajinu všichni dobře známe, protože jsme tam mnozí dlouho pracovali a někteří ze zakladatelů Postexu se tam i narodili. Proč říkám Kyjiv a ne Kyjev? Protože úřední název je v ukrajinštině, a proto Kyjiv. Kyjev je název ruský a Ukrajinci ho zásadně odmítají používat. Ale zpět k naší firmě. Firma je na trhu přes 10 let. Zabývá se express zásilkami od listovních do zásilek do 2,5 tun. Převážně pracujeme v segmentu B2C a B2B pro malý a střední business. Nabízíme ukrajinským klientům kompletní doručovací servis ve formátu import i export aktuálně do 187 států světa. Naše vozy jezdí pravidelně každý týden na lince Praha – Kyjiv. Vždy v pátek vyjíždí naše linka z Kyjiva a v neděli je tady v Praze, v Lagermaxu. V pondělí se zásilky skládají ve firmě Lagermax, v úterý probíhá celní odbavení a ve středu jsou zásilky odesílány příjemcům.   L: Kde vaše firma sídlí?  AL: Centrála je tady v Praze a pobočka je v Kyjivě.   L: Jaké služby nabízíte?  AL: Nabízíme služby především ukrajinským subjektům, tedy příjemcem či odesílatelem je buď právnická, nebo soukromá osoba nacházející se na Ukrajině.  Pracujeme hlavně v segmentu B2B (Business-to-business) nebo B2C (Business-to-consumer), a to znamená, že z 90 % je odesílatelem nebo příjemcem nějaká firma.  Jak jsem již řekl, přepravujeme zásilky od obálky do 2,5 tuny, a proto používáme k přepravě vozy typu dodávka, na které se při překračování hranic nevztahují tak přísná přepravní pravidla jako na velkokapacitní vozidla.  Kvůli válce na Ukrajině je uzavřen vzdušný prostor, proto pozemní doprava hraje prim. Samozřejmě nám v naší činnosti pomáhají i naši spediční partneři.   L: Jak často jezdíte do Kyjiva? AL: V pátek naše dodávka vyjede z Kyjiva a v neděli odpoledne je v Praze, v Lagermaxu. V pondělí dostaneme povolení na vykládku a dodávku složíme. V každém voze jsou troje přepravní doklady – 1) na zásilky pro příjemce mimo EU, které se tady neclí, 2) na zásilky pro příjemce v EU, které se tady clí, 3) na zásilky pro příjemce v EU, které se clí na konečného příjemce. Poté, co se v pondělí dodávka složí a zásilky se uloží do dočasné celní zóny, vystavíme potřebné doklady, které musí doprovázet zásilky mimo EU, a odpoledne přijede kurýr naší partnerské společnosti, který je vyzvedne a předá k dodání příjemci. Do našeho vozu, který přijel z Ukrajiny, pak v úterý naložíme zásilky, které míří na Ukrajinu, a vůz odpoledne odjede. Ve středu večer nebo ve čtvrtek dopoledne je řidič s nákladem v Kyjivě, složí ho a v pátek naloží novou várku a jede opět do Prahy. Doprava z Prahy do Kyjiva zabere maximálně 30-40 hodin.   L: O jaké přepravy se jedná? Jsou pro firmy nebo i pro soukromé osoby?  AL: Jak jsem již řekl, specializujeme se na B2B a B2C, což znamená, že většinou je odesílatelem právnická osoba. Formát C2C, tedy přeprava zásilky od soukromé osoby soukromé osobě, není v naší činnosti hojně zastoupen. Ne, že bychom ho nějak chtěli opomíjet. Samozřejmě i to umíme, ale privátní osoby spíš využívají jiné způsoby přepravy, které nejsou spojeny s vyřizováním dokumentů.   L: Jak velké zásilky nečastěji přepravujete?  AL: Spektrum je velice široké. Dalo by se říct, že v každé lince jsou zásilky od obálky až po 200-300 kg.  Našimi klienty jsou například banky, které posílají obálky, ve kterých jsou účetní uzávěrky, plné moci, překlady… Mezi naše klienty patří také různé obchody, které posílají své zboží obvykle od cca 1 kg do 30 kg. Přepravujeme však i větší zásilky - například zařízení či stroje o váze 200-300 kg.   L: Kolik tak přibližně stojí přeprava zásilky?  AL: Cena přepravy závisí na tom, jaké jsou rozměry, váha a deklarovaná hodnota zásilky. Prioritu má větší hodnota. Znáte tu hádanku – co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa? V našem případě cena přepravy kilogramu železa a peří nebude stejná. Kilo peří bude mít větší objem než váhu, a cena se tedy bude počítat podle objemu. Kilo železa bude mít větší váhu než objem, proto se cena bude počítat podle váhy. Ale to není nic nového, tak počítají cenu všechny přepravní společnosti. Na našich stránkách máme online kalkulačku, která počítá rozměry, váhu a deklarovanou hodnotu zásilek do 31.5 kg. Do výpočtu ceny kalkulačkou se však nezapočítává celní řízení, protože kalkulačka neví, o jaké zboží se jedná zboží. Cena může být zvýšena také o cenu pojištění přepravy, které není povinné.   L: Co nejčastěji přepravujete? AL: Přestože je na Ukrajině válka, výroba se naštěstí nezastavila. Místní výrobci prodávají zejména výrobky ze dřeva, z kůže nebo textilu, kosmetiku, oděvy, hračky, ale i různá zařízení, například keramické nahřívače vody. Na Ukrajinu vozíme nejčastěji součástky a zařízení pro automobily, měřicí přístroje a jinou elektroniku, kosmetiku, mimo jiné i pro děti, zdravotnické potřeby i látky. Sortiment je velice široký. Pomáháme ale i při zásobování Ukrajiny výrobky pro vojenské účely.   L: Kam dodáváte zásilky?  AL: Kromě Ukrajiny vozíme nejvíce do Evropy a Spojených států, ale občas i do jihovýchodní Asie –  na Taiwan, do Jižní Korey či Japonska…“ ale obecně dodáváme anebo vyzvedáváme ze 190 zemí světa.   L: Jak moc vaší práci ovlivnila nynější situace na Ukrajině? Jezdíte méně než dříve? Museli jste přepravu někdy úplně omezit?  AL: Když 24.2.2022 vypukla válka na Ukrajině, museli jsme svoji činnost zastavit, protože celní úřad Ukrajiny všem vývozním subjektům odebral licence. Ne proto, že by něco udělaly, ale proto, že bylo potřeba zabránit nelegálnímu vývozu zboží. Po měsíci, přibližně koncem března 2022, jsme se obrátili na celní úřad Ukrajiny, předložili jsme naše certifikáty a požádali jsme o navrácení licence. Naše firma byla jednou ze čtyř, kterým stát licenci vrátil, takže jsme opět koncem března mohli začít pracovat.  Někteří menší klienti přestali vyrábět, větší se naopak lekli, že bude válka trvat dlouho, a vyvezli svoje výrobní linky za hranice Ukrajiny. Proto jsme s nimi přestali spolupracovat. Získali jsme však jiné klienty, kteří dříve spolupracovali s leteckými přepravci a teď přešli k nám. Naštěstí se nám podařilo je přesvědčit, že i silniční přeprava může být spolehlivá a rychlá. Ano, po vypuknutí války jsme se jako většina firem museli vyrovnat s neočekávanou situací, nebojím se říct s šokem, který jsme zažili. Ale podařilo se nám obnovit všechny provozní režimy a přizpůsobit se vzniklé situaci.   L: Zdražila se od té doby přeprava? AL: Ne, naopak jsme ceny trošku snížili. Sešli jsme se se svými partnery a dohodli jsme se, že nechceme těžit z válečných problémů, naopak chceme být korektní vůči našim klientům, pro něž je teď otázka ceny velmi citlivá.  Samozřejmě takzvaný palivový příplatek, který je teď u všech druhů dopravy vyšší, protože cena pohonných hmot je vyšší, nemůžeme bohužel nijak ovlivnit. Abychom našim klientům vyšli vstříc, snížili jsme naši marži.   L: Co vás nyní nejvíce ovlivňuje a jak tomu co nejlépe čelit?  AL: Největším problémem je samozřejmě válka. Hraniční přechody mezi Ukrajinou a EU jsou přetíženy. Větší přechody momentálně slouží k převozu zbraní, které Ukrajině předává NATO, a k humanitárním účelům. Naše malé vozy využívají především menší hraniční přechody, ale ty bohužel nemají tak dobré technické vybavení, které by zajistilo rychlé odbavení vozů. Vzhledem k tomu, že převážíme i biologický materiál, například zvířecí krev či různé chemické látky, např. reaktivy, je nutné, aby na hranicích fungovala patřičná kontrola, která by mohla potvrdit, že jsou všechny doklady v pořádku. A to je na malých přechodech problém. Samozřejmě se nás dotkl i menší počet klientů, kteří chtějí obchodovat s Ukrajinou. Když se řekne Ukrajina, tak to pro mnohé lidi v Evropě znamená válka a mylně si představují, že se veškerý obchod zastavil. Obávají se dodatečných administrativních průtahů, kontrol atd. Prostě vidí spíše problémy než výhody, a proto se obchodu s Ukrajinou raději vyhýbají. My se je snažíme, především prostřednictvím sociálních sítích, přesvědčit, a následně v praxi jim dokázat, že jsme schopni zajistit kvalitní přepravu i v podmínkách války. Můžu říct, že se nám to daří a objemy postupně rostou.   L: Můžete popsat vaši spolupráci s Lagemaxem?   AL: Já osobně spolupracuji s Lagermaxem už od roku 1995. Lagermax pro nás zajišťuje různé služby – od skladování, po celní a spediční služby. Lagermax je pro nás Partnerem s velkým P.   --- Za Lagermax Kateřina Češková