Incoterms

Co jsou to Incoterms?

„Incoterms“ je zkratka pro anglický termín „International Commercial Terms“ (mezinárodní obchodní podmínky). Jedná se o sadu pravidel, která byla publikována už v roce 1936. Definují, kdo za co během mezinárodních transakcí zodpovídá.

Incoterms jsou mezinárodně platné. Jsou povinnou součástí každé obchodní faktury a výrazně snižují riziko potenciálně nákladných nedorozumění. Podmínky Incoterms pokrývají všechny povinnosti, rizika a náklady, které vznikají během přesunu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Incoterms® 2020

Mezinárodní obchodní podmínky Incoterms byly revidovány Mezinárodní obchodní komorou (ICC). Aktuální verze Incoterms® 2020 vstoupila v platnost 1. ledna 2020 a obsahuje některé úpravy a změny.

Hlavní úpravy a změny

  • Doložka Incoterms® DAT (Delivered at Terminal) byla změněna na DPU (Delivered at Place Unloaded), což znamená, že od nynějška může být místem určení jakékoli (dohodnuté) místo, aniž by muselo být "terminálem".
  • Incoterms® 2020 zohledňují prokázanou poptávku trhu po konosamentech s poznámkami "Na palubě" a doložku FCA Incoterms®.
  • Jasnější prezentace nákladů ve standardech.
  • Incoterms® 2020 přizpůsobují pojistné krytí v doložkách CIF a CIP současné obchodní praxi.
  • V podmínkách FCA, DAP, DPU a DDP Incoterms® 2020 je zohledněna obchodní praxe stále většího počtu prodávajících a kupujících, kteří si přepravu zboží organizují sami.
  • Doložky Incoterms® 2020 zohledňují globální zvýšení bezpečnostních požadavků na přepravu zboží a nyní obsahují jasná pravidla pro rozdělení odpovědnosti za bezpečnost a souvisejících nákladů.
  • Doložky Incoterms® 2020 přizpůsobují pravidla novým globálním obchodním zvyklostem.