Man sieht einen LKW der mit Gefahrenhinweisschildern versehen ist

Превоз на опасни товари

Превозът на опасни вещества изисква широки специализирани познания. 

Като се започне от приемането на ADR товари, през реалния транспорт до обезопасяването на товара, нашите специалисти по опасни товари са насреща, за да Ви помогнат със задължението за етикетиране и документиране на опасни товари.

Редовно обучение и специално обучени служители* гарантират безпроблемното транспортиране на опасни товари.