Man sieht einen beladenen Lagermax Autotransporter PKW in der Frontal Ansicht

Международни превози на автомобили

За да шофирате винаги добре.

Надеждно от точка А до точка Б.

Lagermax Automotive Logistics Group е една от най-големите и опитни специализирани спедиторски компании в автомобилния бизнес. Като специализирана спедиторска компания за Централна, Южна и Източна Европа Lagermax е представена в Унгария, Хърватия, Румъния и Словакия със собствени клонове. Като част от съвместно предприятие,Lagermax Autotransport управлява клон в България.

Заради ангажимента ни към околната среда използваме широко екологични видове транспорт като железопътен и корабен. Автопаркът от 508 специализирани автомобила гарантира ефективно обслужване на нашите международни клиенти от автомобилната индустрия

Внос от САЩ

Внос на превозни средства от САЩ

Lagermax Autotransport е надежден партньор за транспортиране на автомобили от САЩ до Европа. Независимо дали става въпрос за нови автомобили, употребявани автомобили, класически автомобили или специални превозни средства.

Нашият логистичен отдел се грижи за необходимите формалности за всички превозни средства и при поискване организира предварителния транспорт от/до съответното пристанище в САЩ. Автомобилите се транспортират безопасно до Европа в контейнери. По-нататъшният транспорт от европейското входно пристанище до нашия логистичен център за превозни средства в Щрасвалхен се извършва със собствени специални транспортни средства за превоз на превозни средства.

Ние се грижим за всички митнически формалности. При поискване сключваме и транспортна застраховка. Преди доставката подлагаме автомобилите на професионална подготовка на превозното средство, вътрешно/външно почистване, полиране, ремонт на меките части и т.н.

Ние имаме подходящо решение за всеки автомобил.