Lagermax Mitarbeiter bei Inventur mittels Scanner.

Услуги с добавена стойност

Просто и лесно. 

Нашето проактивно проследяване на пратките и/или месечното отчитане е толкова просто , колкото и ясно.

Зоната  SPOC (Single Point of Contact) дава възможност за персонална поддръжка на всеки отделен клиент. Производителите, търговците и частните лица получават бърза и компетентна информация. Освен това с удоволствие ще Ви помогнем с осигуряването на персонал.

Вашите предимства.

  • Етикетиране, опаковане, преопаковане

  • вземане на проби

  • Окомплектоване

  • Отчетност, автоматични отчети за наличностите

  • Обработка и извършване на инвентаризация