Die AED Zentrale mit ausgeschriebenem Logo der Alltime Express Distribution

AED - Alltime Express Distribution

Savršene dnevne i noćne ekspresne usluge i postprodajna rešenja za Austriju i Istočnu Evropu.

AED - Alltime Express Distribution

1991.AED je osnovan, te je više od 30 godina bio pouzdan partner za noćni ekpres i postprodajna rešenja. Mreža sopstvenih ekspozitura i dnevnih polazaka omogućava fleksibilno snabdevanje robom te blagovremenu distribuciju i isporuku u Austriji i Istočnoj Evropi.

Lagermax AED ima preko 30 sopstvenih ekspozitura u regionu CIE i stoga uvek kontroliše sve procese i odluke. Da bi se mogli uslužiti i međunarodni kupci, Lagermax AED radi zajedno sa regionalnim liderima na tržištu ekspresnih usluga u Severnoj i Zapadnoj Evropi pod okriljem ESLA – Evropskog udruženja za logističke usluge. Ova saradnja omogućava pristup regionalnom stručnom i tržišnom znanju te resursima i na taj način obezbeđuje kupcima širom Evrope odgovarajuće fleksibilne i isplative rezervne delove & te postprodajna rešenja.

Naše prekretnice

 

 • 1991.   Osnovan kao Austrijska služba rezervnih delova  (zajedno sa DANZAS)
 • 1992   Uvođenje rol kontejnera na kotrljanje za višekratnu upotrebu
 • 1993   Uvođenje boksova za višekratnu upotrebu
 • 1998  Sveobuhvatno praćenje za celokupnu mrežu noćnog ekspresa
 • 2000  Austria Ersatzteil Dienst postaje  Lagermax AED GmbH & Co KG und tako ide pod okrilje Lagermax grupe
 • 2003  Sadašnja lokacija ekspoziture u Beču (Ailecgasse 36) je zauzeta
 • 2004  1. Proširenje lokacije u Beču, pristupanje EU (CZ, SK, HU, SI), nacionalni noćni ekspres u celom regionu
 • 2007  2. Proširenje lokacije u Beču, otvaranje terminala u Obertrumu, nova lokacija u Kalsdorfu kod Graca
 • 2009 Track & Proširenje praćenja za vraćenu robu
 • 2010  Track & Proširenje praćenja kontejnera za višekratnu upotrebu
 • 2011  Uspostavljanje ESLA (European Service Logistics Association) zajedno sa LPR, DANKS i SLS, otvaranje terminala Telfs-a
 • 2012 GPS podrška za T&T
 • 2014 Uvođenje noćnog ekspresa u Hrvatskoj
 • 2015  Osnivanje proizvoda EPN® (Evropska PUDO® mreža), jedina nacionalna mreža Pick Up Drop Off boksova za ličnu otpremu/preuzimanje u Austriji
 • 2016 Ograničenje od 5000 pošiljki i 20000 paketa dnevno u u regionu noćnog ekpresa (AT, CZ, SK, HU, SI) je premašeno (AT, CZ, SK, HU, SI)
 • 2017 Uspostavljanje specijalizovane logistike rezervnih delova sa dostupnošću 24/7/365 u Austriji
 • 2018 Širenje logističkih usluga izgradnjom FSL-a širom zemlje (naprijed  Stocking Location) mreža u Austriji,   ; Proširenje CEE noćne ekspres mreže na zemlje Bugarske i Rumunije
 • 2019 Tržišno lansiranje Lagermax AED postprodajne aplikacije, početak postprodajne logistike sa FSL strukturom u ceo region CIE
 • 2020   Lagermax grupa slavi jubilarnu 100. godišnjicu 
 • 2021  Lagermax AED slavi jubilarnu 30. godišnjicu

Vaš kontakt za Lagermax AED d.o.o

AED - Alltime Express Distribution

Radingerstraße 16

5020 Salzburg AUSTRIJA

T: +43/6212/6644-0

Pošalji e-poštu