Wareneingangskontrolle; Warehousing; Pick & Pack; Konfektionierung; Dokumentenerstellung;   Retourenmanagement; Track & Trace

E-trgovina

Profesionalna rešenja E-trgovine

Profesionalna rešenja E-trgovine

Lagermax nudi individualna rešenja e-trgovine naročito za MSP klijente i fleksibilno se prilagođava njihovim zahtevima i željama. Kroz različita partnerstva takođe je moguće ponuditi potpuna rešenja.

Još uvek nemate internet prodavnicu! Lagermax razvija specijalna rešenja sa svojim partnerima i potpuno ih integriše u logističke procese.

Zbog geografske blizine nudimo paketne i ekspresne usluge koje Vam obezbeđuju prednost u odnosu na konkurenciju.

Vaše prednosti

  • Kvantitativna i kvalitativna kontrola ulazne robe
  • Pick& Pack
  • skladištenje
  • Prilagođavanje posebnih kompleta i poklona
  • Kreiranje dokumenata
  • Upravljanje povratnim pošiljkama
  • Usluge sa dodatnom vrednošću
  • Usluga prikazivanja praćenja pošiljke.

Vaša kontakt osoba

Fashionet Austria Textilspedition Ges.m.b.H. Karl Parth
Arbeitergasse 50 2333 Leopoldsdorf, Austrija
T.: +43(0)6212/66 11-4595 F.: +43(0)6212/66 11-4404