Zajedno u pokretu
Mi isporučujemo još od 1920. S tradicijom. Sa strašću.
Usluge
Naš cijeli portfelj u kratkim crtama.
Rješenja prilagođena sektoru
Naša rješenja su individualna kao što su i vaši kriteriji.

Logistika po vašoj mjeri.

Lagermax.

Posebna znanja i vještine za posebna rješenja

Lagermax špedicija nudi kamionske transporte diljem Europe s optimalnim trajanjem transporta kao i s ekonomičnim rutama.

Austrijski saobraćaj garantira efikasno vrijeme transporta i sveobuhvatnu opskrbu u Austriji preko saveznih Lagermax skladišta.

više

Lagermax grupa u crtama.

0ke
Površina skladišta u m²
0ke
Zemlje
0ke
Paletna mjesta
0ke
Zaposleni