Designs / Ideen

Dizajni/ideje

„Modifikacije sa strašću“

Lagermax kreativna radionica

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u oblasti konstrukcije vozila, moguće je praktično preneti sve ideje za modifikacije prvo na papir a zatim i na puteve ovog sveta! Uz podršku naših izuzetnih dizajnera i konstruktora otvoreni su nam, a prvenstveno Vama, svi putevi!