Popravka boje

Profesionalni visokokvalitetni procesi nanošenja boje.

Naše osiguranje kvaliteta prati čitav proces farbanja. To naše usluge čini profesionalnim i kvalitetnim od samog početka.

Sa upravljanjem kvalitetom prema standardu ISO 9001 imamo za to i odgovarajući instrument. Naši pogoni za bojenje opremljeni su najsavremenijom tehnikom. Nudimo kvalitetne sluge u svim proizvodnim koracima. Zbog toga u svojoj laboratoriji radimo sa najsavremenijim instrumentima i procedurama za ispitivanje materijala.

Ekološka odgovornost u vidu rekuperacije toplote pomoću agregata za uštedu energije, uređaja za zaustavljanje vazduha ili prigušivača zvuka postavljenih u kanale za dovod i odvod vazduha: Naši objekti za farbanje odgovaraju najnovijim ekološkim standardima. Baš kao i materijali koje koristimo. Jer mi smo svesni svoje odgovornosti prema okolini i budućim generacijama.