Novosti o putarinama u Nemačkoj

Uvek ćete imati najnovije informacije.

Poskupljenje putarina za kamione od 1. oktobra 2015.

25.09.2015.

05. novembra 2014. godine nemačka savezna vlada je usvojila zakon o povećanju putarina počev od 01. oktobra 2015. godine. Pored

 • proširenja putne mreže sa obaveznim putarinama za 1100 km
 • i uvođenja obaveze plaćanja putarine za kamione ukupne dozvoljene težine već iznad 7,5 to,
 • menja se takođe i broj osovinskih klasa sa 2 na 4.

 

Povećanje u obliku „poreza na pređenu kilometražu za putarinu na autoputevima" opteretiće nas dodatno od zakonskog datuma uvođenja u skladu sa troškovima.

 

Stručnjaci tarife putarina stoje na raspolaganju za preuzimanje podTabele sa putarinama/Nemačka.

Povećanje putarina za kamione 01.01.2009.

01.01.2009.

Povećanje putarina za kamione u Nemačkoj od 01. januara 2009. godine

 

7. novembra gornji dom nemačkog parlamenta (Bundesrat) je usvojio zakon o povećanju putarina počev od 01. januara 2009. godine. Pri tom se cene putarina na nemačkim autoputevima povećavaju između 40% i 90% u zavisnosti od klase emisije.

 

Na osnovu analize našeg voznog parka (motori Euro III do Euro V) izvršena je mešovita kalkulacija. Ovaj dodatni namet u obliku poreza na pređenu kilometražu tako iznosi 46,2% i primenjuje se na postojeće cene putarina od datuma uvođenja 01. januara 2009. godine.

  Uvođenje naplate putarine

  28.12.2007.

  Naplata putarine u Nemačkoj

   

  Nemačka savezna vlada je od 01.01.2005. godine uvela naplatu putarina na autoputevima. Prosečna cena putarine po kilometru iznosi 12,4 centa. Na taj način se u Nemačkoj povećavaju troškovi

  • prevoza komadnog tovara do 8 procenata
  • delimičnog i kompletnog tovara 8 do 18 procenata

   

  Vozila koja podležu obavezi plaćanja putarina: sva domaća ili inostrana vozila ili kombinacije vozila sa ukupnom dozvoljenom težinom od najmanje 12 tona, koja su namenjena isključivo za prevoz robe i koja koriste mrežu autoputeva u Nemačkoj.

  • Putna mreža sa obaveznom naplatom putarina: nemački autoputevi, uključujući benzinske stanice i odmorišta. Za vožnje autoputem A 5 (nemačko-švajcarska odnosno nemačko-francuska granica do mesta Müllheim/Neuenburg) i A 6 (nemačko-francuska granica do mesta Saarbrücken-Fechingen) u područjima blizu granica sa Francuskom i Švajcarskom ne naplaćuje se nikakva putarina.
  • Visina putarine: Visina putarine zavisi od pređene kilometraže na deonici na kojoj se naplaćuje putarina, broja osovina na vozilu i klase emisije štetnih materija vozila ili kombinacije vozila. Tarife putarina u skladu sa tim iznose između 0,09 evra i 0,14 evra po kilometru. Klasa emisije štetnih materija može da se dokaže npr. na osnovu CEMT formulara o kvalitetu vučnog vozila u pogledu zaštite životne sredine.

   

  Kontrola i sankcije
  Kršenje zakona o putarinama na autoputevima strogo se kažnjava. Pored naknadne naplate putarine, naplaćuje se i novčana kazna, koja u slučaju namernog izbegavanja plaćanja putarine iznosi 300 evra, dok u slučaju nenamernog neplaćanja iznosi 150 evra. U slučaju ponavljanja prekršaja, novčana kazna može da iznosi najviše 20.000 evra.

  Dodatne informacije o nemačkom sistemu putarina za kamione možete pronaći na internet stranici http://www.toll-collect.de/

   

  Pošto se kroz Nemačku prolazi i u tranzitu, npr. prema Skandinaviji, Velikoj Britaniji, zemljama Beneluksa, Francuskoj, Španiji i Portugaliji, zbog uvođenja putarina se očekuje rast troškova i u tom transportu. Uvođenje putarina u Nemačkoj takođe utiče na prekomorski transport koji se odvija npr. preko velikih luka kao što su Hamburg, Bremen, Roterdam ili Antverpen.