Tabele sa putarinama u Austriji

Uvek ćete imati najnovije informacije.

Tabela sa putarinama u Austriji od 1.1.2018. godine

Ovde Vam je na raspolaganju tabela sa troškovima putarina za zbirne tovare do 2000 kgkao i tabela sa troškovima putarina za zbirne tovare od 2001 kg i tabele najmljivanje.

 

Napomena: To ne utiče na podelu na zone.

Preuzimanja