Tabele sa putarinama u Austriji

Uvek ćete imati najnovije informacije.

Tabela sa putarinama u Austriji od 1.1.2018. godine

Ovde Vam je na raspolaganju tabela sa troškovima putarina za zbirne tovare do 2000 kgkao i tabela sa troškovima putarina za zbirne tovare od 2001 kg i tabele najmljivanje.

 

Napomena: To ne utiče na podelu na zone.

Preuzimanja

Bundesgesetzblatt_328._Verordnung_28.11.17_OEsterreich_.pdf
pdf
|
161 KB
Mauttabelle_ab_2001_kg_gueltig_ab_2018_OEsterreich_.pdf
pdf
|
76 KB
Mauttabelle_bis_2000_kg_ab_2018_OEsterreich_.pdf
pdf
|
77 KB
Tonentabelle_ab_2001_kg_OEsterreich_.pdf
pdf
|
236 KB
Zonentabelle_bis_2000_kg_OEsterreich_.pdf
pdf
|
234 KB