Međunarodni transport

Vršimo isporuku od 1920. godine.

U skladu s tradicijom. Iz strasti.

Na međunarodnom nivou Lagermax nudi sistemske transporte za klasičan sektor komadnog tereta.

Naša sveobuhvatna usluga sa potvrdom prolaznog vremena od 24 do 76 sati nakon carinjenja u 11 zemalja istočne i južne Evrope čini nas stručnjacima od Češke do Crnog Mora.


Obrada pošiljki putem bar-koda i neprekidno obaveštavanje svih partnera o statusu robe, sopstveni sistem povezivanja klijenata i sistem izveštavanja u potpunosti ispunjavaju sve zahteve.
 

Obratite se našim kontakt osobama putem telefona ili e-pošte!

Vaše kontakt osobe

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Stefan Weingrill | E. stefan.weingrill@lagermax.com
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
T.: +43 662 40902134