Perfekte Kundenbetreuung und optimaler Service

Služby

Ještě rozsáhlejší servis pro ještě větší spokojenost

Lagermax nabízí svým zákazníků 3 věci: za prvé servis, za druhé servis a za třetí - ještě rozsáhlejší servis.

Kalkulačka pro roadpricing vypočítá rychle a jednoduše mýtné pro Vaše transporty v Rakousku. Odstavec Pojištění obsahuje informace o platných Všeobecných rakouských speditérských podmínkách a informuje o dohodě CMR. Na jednom místě je shrnut správný postup týkající se celních formalit, různé specifikace a charakteristiky a vše, čemu musíte při dovozu/vývozu zboží věnovat pozornost.

Roadpricing

Váš roadpricing vypočteme rychle a jednoduše.

Pojištění transportu a skladu

Bezpečnost a prevence škod je na prvním místě.

Vyřízení celních záležitostí

Naši specialisté na celní záležitosti profesionálně vyřídí všechny potřebné formality.

Unsere Zollspezialisten erledigen professionell alle notwendigen Formalitäten.