Novinky o mýtném - Rakousko

Vždy nejnovější informace

Úprava mýtného pro nákladní vozy od 1. ledna 2018

2. 1. 2018

Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologii vydalo 28. listopadu 2017 nařízení k nařízení o mýtných tarifech.

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2018. Nabytím platnosti tohoto nařízení ztrácí platnost nařízení o mýtných tarifech 2016, Spolková sbírka zákonů II č. 265/2016.

 

Tarify mýtného platné od 1. ledna 2018 a příslušné tabulky vzdálenosti jsou ke stažení zde!

Ke stažení