Novinky o mýtném - Rakousko

Vždy nejnovější informace

Úprava mýtného pro nákladní vozy od 1. ledna 2018

2. 1. 2018

Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologii vydalo 28. listopadu 2017 nařízení k nařízení o mýtných tarifech.

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2018. Nabytím platnosti tohoto nařízení ztrácí platnost nařízení o mýtných tarifech 2016, Spolková sbírka zákonů II č. 265/2016.

 

Tarify mýtného platné od 1. ledna 2018 a příslušné tabulky vzdálenosti jsou ke stažení zde!

Ke stažení

Mauttarifverordnung_2018_BGBLA_2017_II_328.pdf
pdf
|
161 KB

Rakousko - silniční mýtné pro nákladní vozy od 1. 1. 2017.

25. 10. 2016

Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologii vydalo 22. září 2016 nařízení ve Spolkové sbírce zákonů II č. 265/2016 nařízení o mýtných tarifech 2016, které vstupuje v platnost 1. ledna 2017.

 

V průběhu zavádění evropské směrnice o silnicích byly faktory pro výpočet mýtného upraveny a převedeny do nového systému. Při stanovení sazeb mýtného se nyní navíc ke znečištění vzduchu a infrastruktuře bere v úvahu i zatížení hlukem.

 

Protože v roce 2016 bude mýtné valorizováno a pro rok 2017 byl zaveden zcela nový systém výpočtu, který již neuvažuje s žádnými rabaty pro třídy EURO VI a EEV s nízkým obsahem škodlivin, je odvětví transportu vystaveno značnému zvýšení nákladů.