Novinky o mýtném - Rakousko

Vždy nejnovější informace

Úprava mýtného pro nákladní vozy od 1. ledna 2018

2. 1. 2018

Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologii vydalo 28. listopadu 2017 nařízení k nařízení o mýtných tarifech.

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2018. Nabytím platnosti tohoto nařízení ztrácí platnost nařízení o mýtných tarifech 2016, Spolková sbírka zákonů II č. 265/2016.

 

Tarify mýtného platné od 1. ledna 2018 a příslušné tabulky vzdálenosti jsou ke stažení zde!

Ke stažení

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.