Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines (smernice poslovnog ponašanja)

Samo korektno poslovanje je Lagermax poslovanje.

Lagermax Business Conduct Guidelines (Lagermax smernice poslovnog ponašanja)

Kao porodično preduzeće, Lagermax je tokom više od 95 godina postojanja stekao izuzetan ugled. Efikasnost, inovativnost, kvalitet i pouzdanost učinili su da Lagermax postane jedno od vodećih austrijskih preduzeća u oblasti špedicije i logistike.

 

Lagermax Business Conduct Guidelines (Lagermax smernice poslovnog ponašanja, u nastavku BCG) predstavljaju etički i pravni okvir za rad preduzeća, donosilaca odluka i zaposlenih. BCG sadrže principe i pravila ponašanja u odnosu na eksterne partnere, klijente, državne organe, politiku, interesna udruženja i javnost u uopšte. Na taj način Lagermax preuzima etičku i pravnu odgovornost kao kompanija i predstavlja izraz vrednosti sadržan u sloganu: „Zajedno u pokretu“.

 

Lagermax smernice o poslovanju formulisane su u skladu sa zakonskim odredbama i zasnivaju se na međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, suzbijanju korupcije i održivosti.

Cilj BCG je jačanje svesti o pravnim propisima i moralu kao sastavnom delu poslovanja kompanije.

Ove smernice poslovnog ponašanja je usvojio upravni odbor kompanije Lagermax AG dana 01.03.2013. godine, kada su one i stupile na snagu.

Osnovnom porukom smatra se sledeće: „Samo korektno poslovanje je Lagermax poslovanje“.

 

* Kod svih oznaka koje se odnose na osobe, izabrane formulacije se odnose na oba pola, iako se zbog lakše čitljivosti koriste oblici u muškom rodu.

Lagermax Business Conduct Guidelines (Lagermax smernice poslovnog ponašanja)

Preuzimanje

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB