Novinky o mýtném - Belgie

Vždy nejnovější informace

Belgie - zavedení elektronického mýtného od 1. dubna

17. 3. 2016

Od 1. dubna 2016 zavádí Belgie na silnicích a dálnicích ve třech regionálních oblastech systém mýtného vázaného na vzdálenost pro nákladní vozy o hmotnosti vyšší než 3,5 t. Kilometrové mýtné vybírají 3 instituce v regionu hlavního města Brusel, vlámský region a valonský vlastník koncese Sofico.

 

Zavedené mýtné se kromě dopravy z a do Belgie týká při tranzitní přepravě nepřímo i Velké Británie a Irska.

 

Abychom Vám zjednali jasno a možnost kontroly při účtování mýtného ve vztahu k ujetým kilometrům (daň ze vzdálenosti), budou tyto náklady od data zákonného zavedení vykazovány na faktuře jako samostatná tarifní položka.

Nové tarify mýtného jsou k dispozici ke stažení jako Tabulky mýtného / Belgie .

 

Další informace Vám ochotně poskytnou naši pracovníci roadpricing@lagermax.com.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.