Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines

Само коректните търговски дейности са сделки на Lagermax.

Lagermax Насоки за бизнес поведение

Като семейна компания Lagermax е спечелила отлична репутация през повече от 95 години от съществуването си. Ефективността, иновациите, качеството и надеждността превърнаха Lagermax в една от водещите австрийски спедиторски и логистични компании.

 

Насоките за бизнес поведение на Lagermax, наричани по-нататък BCG, определят етичната и правна рамка, в която действат дружеството, неговите ръководители и служители. BCG съдържа принципи и правила за поведение при отношенията с външни партньори, клиенти, публична администрация, политиката, заинтересовани страни и широката общественост. Така Lagermax изпълнява своята етична и юридическа отговорност като компания и изразява своите ценности според мотото: "Заедно в движение".

 

Разработването на насоките за бизнес поведение на Lagermax бе извършено в съответствие със законовите разпоредби и се основава на международни споразумения за правата на човека, борбата с корупцията и устойчивото развитие.

BCG трябва да засили осведомеността за закона и морала като неразделна част от фирмените действия.

Тези насоки за бизнес поведение бяха издадени от управителния съвет на Lagermax AG на 1.03.2013 г. и влязоха в сила.

Основното изявление е: "Само коректния бизнес е бизнес на Lagermax".

 

* За всички названия, отнасящи се до лица, избраната формулировка ще означава и двата пола, дори ако мъжката форма се използва за по-лесно четене.

Lagermax Насоки за бизнес поведение

Изтегляне

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.