Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines

Само коректните търговски дейности са сделки на Lagermax.

Lagermax Насоки за бизнес поведение

Като семейна компания Lagermax е спечелила отлична репутация през повече от 95 години от съществуването си. Ефективността, иновациите, качеството и надеждността превърнаха Lagermax в една от водещите австрийски спедиторски и логистични компании.

 

Насоките за бизнес поведение на Lagermax, наричани по-нататък BCG, определят етичната и правна рамка, в която действат дружеството, неговите ръководители и служители. BCG съдържа принципи и правила за поведение при отношенията с външни партньори, клиенти, публична администрация, политиката, заинтересовани страни и широката общественост. Така Lagermax изпълнява своята етична и юридическа отговорност като компания и изразява своите ценности според мотото: "Заедно в движение".

 

Разработването на насоките за бизнес поведение на Lagermax бе извършено в съответствие със законовите разпоредби и се основава на международни споразумения за правата на човека, борбата с корупцията и устойчивото развитие.

BCG трябва да засили осведомеността за закона и морала като неразделна част от фирмените действия.

Тези насоки за бизнес поведение бяха издадени от управителния съвет на Lagermax AG на 1.03.2013 г. и влязоха в сила.

Основното изявление е: "Само коректния бизнес е бизнес на Lagermax".

 

* За всички названия, отнасящи се до лица, избраната формулировка ще означава и двата пола, дори ако мъжката форма се използва за по-лесно четене.

Lagermax Насоки за бизнес поведение

Изтегляне

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB