Wareneingangskontrolle; Warehousing; Pick & Pack; Konfektionierung; Dokumentenerstellung;   Retourenmanagement; Track & Trace

Електронна търговия

Професионални решения за електронната търговия.

Професионални решения за електронна търговия

Lagermax предлага индивидуални решения за електронна търговия, особено за клиенти от МСП, и се адаптира гъвкаво към техните изисквания и желания. Чрез различни партньорства е възможно да се предлагат и цялостни решения.

Все още нямате Интернет магазин! Lagermax разработва специални решения със своите партньори и ги интегрира напълно в логистичните процеси.

Благодарение на географската близост до нашата колетна услуга, предлагаме и експресни услуги, които създават конкурентно предимство за вас.

Вашите предимства

  • Количествена и качествена проверка на входящите стоки
  • Складиране
  • Pick & Pack
  • Персонализиране на специални и подаръчни комплекти
  • Създаване на документи
  • Управление на възвръщаемостта
  • Услуги с добавена стойност
  • Услуги за дисплей
  • Track & Trace

Вашето лице за контакт

Fashionet Austria Textilspedition Ges.m.b.H | Obertrum am See Elias Remic
Fürnbuch 6 5162 Obertrum am See, Австрия
Т.: +43 6212 66114572 Е.: +43(0)6212/66 11-4404
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.