Wareneingangskontrolle; Warehousing; Pick & Pack; Konfektionierung; Dokumentenerstellung;   Retourenmanagement; Track & Trace

Електронна търговия

Професионални решения за електронната търговия.

Професионални решения за електронна търговия

Lagermax предлага индивидуални решения за електронна търговия, особено за клиенти от МСП, и се адаптира гъвкаво към техните изисквания и желания. Чрез различни партньорства е възможно да се предлагат и цялостни решения.

Все още нямате Интернет магазин! Lagermax разработва специални решения със своите партньори и ги интегрира напълно в логистичните процеси.

Благодарение на географската близост до нашата колетна услуга, предлагаме и експресни услуги, които създават конкурентно предимство за вас.

Вашите предимства

  • Количествена и качествена проверка на входящите стоки
  • Складиране
  • Pick & Pack
  • Персонализиране на специални и подаръчни комплекти
  • Създаване на документи
  • Управление на възвръщаемостта
  • Услуги с добавена стойност
  • Услуги за дисплей
  • Track & Trace

Вашето лице за контакт

Fashionet Austria Textilspedition Ges.m.b.H | Obertrum am See Elias Remic
Fürnbuch 6 5162 Obertrum am See, Австрия
Т.: +43 6212 66114572 Е.: +43(0)6212/66 11-4404