PDI - Pre Delivery Inspection

Сервиз с неограничени възможности.

Lagermax поема цялостния контрол преди доставката до автомобилния търговец, тъй като често е необходимо да се изпълнят някои желания по отношение на подготовката на автомобила.

Целта на цялостната програма за обслужване е да се осигури оптимално състояние, както технически, така и визуално. Специалистите на Lagermax са оборудвани с най-съвременна техника, както за обеззаразяване, така и за доставка.

"Ние сме гъвкави при изпълнението на всички изисквания на клиентите."

Вашите предимства

  • Техническа и оптична услуга за доставка
  • Автомивки оборудвани с най-модерното техническо оборудване с дневен капацитет от около 800 автомобила, нашите съоръжения отговарят на най-високите изисквания. Разбира се, те работят съгласно настоящите екологични стандарти. Например отпадъчните води се преработват чрез процес на възстановяване, който съответства на най-новите познания.
  • Контрол - Преди да напуснат помещенията, превозните средства се подлагат на точна техническа проверка, използвайки електронни списъци за проверка и специфични за марката диагностични системи.
  • Почистване - Пълното вътрешно и външно почистване, полиране и запечатване завършват оптичната част на проверката преди доставка.
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.