PDI - Pre Delivery Inspection

Сервиз с неограничени възможности.

Lagermax поема цялостния контрол преди доставката до автомобилния търговец, тъй като често е необходимо да се изпълнят някои желания по отношение на подготовката на автомобила.

Целта на цялостната програма за обслужване е да се осигури оптимално състояние, както технически, така и визуално. Специалистите на Lagermax са оборудвани с най-съвременна техника, както за обеззаразяване, така и за доставка.

"Ние сме гъвкави при изпълнението на всички изисквания на клиентите."

Вашите предимства

  • Техническа и оптична услуга за доставка
  • Автомивки оборудвани с най-модерното техническо оборудване с дневен капацитет от около 800 автомобила, нашите съоръжения отговарят на най-високите изисквания. Разбира се, те работят съгласно настоящите екологични стандарти. Например отпадъчните води се преработват чрез процес на възстановяване, който съответства на най-новите познания.
  • Контрол - Преди да напуснат помещенията, превозните средства се подлагат на точна техническа проверка, използвайки електронни списъци за проверка и специфични за марката диагностични системи.
  • Почистване - Пълното вътрешно и външно почистване, полиране и запечатване завършват оптичната част на проверката преди доставка.