Hinweise zum Datenschutz

Ochrana dat

Upozornění na ochranu osobních údajů

Odpovědná osoba<br/> Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů na našich webových stránkách je firma Lagermax Lagerhaus und Speditions AG. Naše údaje naleznete v Impressum. Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a řídíme se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a tímto prohlášením o jejich ochraně. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáváme třetím stranám.

 

Sběr, zpracování a používání osobních údajů<br/> Přístupové údaje / Server-Logfiles

Sbíráme a ukládáme automaticky informace, které nám předává Váš prohlížeč. Jedná se o následující údaje

  • typ a verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • referenční URL (stránka, ze které navštívíte náš web),
  • Host Vašeho počítače (IP adresa),+
  • čas dotazu na serveru,
  • přenášené množství dat a
  • hlášení, zda návštěva byla úspěšná.

IP adresy uživatelů jsou po ukončení návštěvy vymazány nebo anonymizovány. V případě anonymizace se IP adresa mění tak, aby osobní nebo věcné informace již nebylo možné přiřadit určité nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo aby toto přiřazení bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými nároky na čas, náklady a pracovní sílu. Data v tzv. Logfiles vyhodnocujeme v anonymizované podobě proto, abychom mohli naše internetové stránky dále zlepšovat a upravovat je ve prospěch uživatelů a také abychom mohli rychleji identifikovat a odstraňovat chyby. Kromě toho je využíváme pro regulaci kapacit serveru, abychom v případě potřeby mohli poskytovat potřebný objem dat.

 

Kontaktní formulář<br/> Pokud s námi navážete kontakt pomocí formuláře na webové stránce nebo office@lagermax.com  e-mailem, budou takto uvedené osobní údaje u nás uloženy po dobu 6 měsíců pro účely zpracování dotazu nebo následného kontaktu. Tyto osobní údaje bez Vašeho svolení nepředáváme třetím stranám.

 

Bulletin<br/> Máme možnost si na našich webových stránkách zajistit zasílání elektronického bulletinu. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že se zasíláním bulletinu souhlasíte.

Jakmile se k odebírání bulletinu přihlásíte, zašleme Vám potvrzující e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášky.

Jste oprávněni Váš souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením nebo (v případě elektronického bulletinu také) kliknutím na odhlašovací odkaz, aniž by tím byla dotčena platnost Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů až do odvolání. 

 

Předávání osobních údajů třetím stranám<br/> K předávání námi zjištěných osobních údajů třetím stranám dochází pouze tehdy, je-li to nutné pro účely zpracování smlouvy nebo vyúčtování nebo pokud jste nám k tomu předem dali souhlas. Takto předávané osobní údaje smí naši poskytovatelé služeb používat pouze ke splnění svých úkolů. Tyto třetí strany pečlivě vybíráme a udělujeme jim písemné pověření. Jsou vázány našimi pokyny a jejich plnění pravidelně kontrolujeme. Jiné používání informací není dovoleno a také k němu u žádného z našich poskytovatelů služeb nedochází.

 

Nabídky zaměstnání a žádosti o zaměstnání on-line<br/> Na našich stránkách nabízíme volná místa s možností zaslání informací o uchazeči on-line (e-mailem nebo kontaktním formulářem). Pokud budete mít o uvedené zaměstnání zájem, budou Vaše osobní údaje použity pouze pro účely výběrového řízení a po obsazení funkce budou vymazány, ledaže by zákonné požadavky vyžadovaly delší dobu archivování.

S delším uložením pro případ, že by se v budoucnu vyskytlo jiné obdobné zaměstnání, musíte vyslovit Váš souhlas. V případě uzavření pracovní smlouvy Vaše osobní údaje ukládáme při dodržení zákonných požadavků na jejich ochranu do Vaší osobní složky, kde budou sloužit pro účely vyúčtování mzdy.

 

Cookies <br/> Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém přístroji. Nedochází přitom k žádným škodám. 

Cookies využíváme k tomu, abychom naši nabídku upravovali ve prospěch uživatelů. Některé cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy do doby, než je sami vymažete. Umožňují nám identifikace Vašeho prohlížeče při Vaší příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies předem informováni a mohli je povolit pouze v určitých případech. 

Při deaktivování cookies mohou být funkce našich webových stránek omezeny.

Další informace o cookies používaných na těchto webových stránkách najdete jsou.

 

Analýza webu Google Analytics<br/> Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webu. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu použití webové stránky z Vaší strany. Informace vytvořené v cookie o Vašem užívání této webové stránky se zpravidla přenášejí do serveru Google v USA, kde se ukládají do paměti. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce bude Google Vaši IP adresu v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Úmluvy o evropském hospodářském prostoru předem zkracovat. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa do serveru Google v USA přenášena jako kompletní a teprve tam zkracována. Na pokyn provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jak webovou stránku užíváte, zpracoval zprávu o aktivitách webové stránky a prováděl pro provozovatele webových stránek další služby spojené s jejich užíváním a užíváním internetu. IP adresa, kterou Váš vyhledávač předává v rámci Google Analytics není sloučena s ostatními daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nemusíte mít možnost užívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit sběru a zpracování těchto dat vytvořených cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) v Google tak, že si stáhnete pod následujícím odkazemhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) doplňkový software pro Váš prohlížeč a nainstalujete si ho.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce Google Analytic došlo k rozšíření o kód „anonymizelp“, aby byl zaručen anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

 

Google Tag Manager<br/> Pro správu našich webových stránek a zapojení technologií vycházejících z cookies používáme službu Tag Manager, kterou nabízí Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). K tomuto účelu se při každém vyvolání některé z našich internetových stránek Vaše IP adresa přenáší na server Google, který se může nacházet v USA. Google v rámci služby Tag-Manager IP adresy neukládá a jsou používány pouze pro zapojení technologií spravovaných prostřednictvím služby Tag-Manager. Tag-Manager sám žádné cookies neukládá.

 

Crazy Egg<br/> Naše webové stránky využívají pro analýzu používání službu společnosti Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, United States, www.crazyegg.com. Tato služba dovoluje pomocí cookies vyhodnotit, jakým způsobem webové stránky využíváte (např. jaké obsahy si prohlížíte). K tomu se zobrazuje profil uživatele vizuálně pomocí tzv. „Heatmaps“. Při používání Crazy Egg nedochází k žádnému sběru, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů. Zpracovává se pouze profil uživatele s využitím pseudonymu. Data zjištěná pod pseudonymem nelze spojit s Vašimi reálnými osobními údaji.

 

Java-Scripts

Youtube<br/> Na našich stránkách se nahrává Java-Script Code společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (dále Youtube). Poskytovatele služeb Youtube využíváme pro prezentaci videonahrávek. Pokud si ve Vašem prohlížeči Java-Script aktivujete a nenainstalujete jeho blokování, předá Váš prohlížeč případně Vaše osobní údaje společnosti Youtube. Nám není známo, jaké osobní údaje Youtube s takto získanými údaji propojuje a k jakým účelům je používá. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pokud si Java-Script Code od Youtube nepřejete, můžete jeho instalaci zablokovat (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

 

Google Maps<br/> Tyto webové stránky používají produkt Google Maps od Google Inc. Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se sběrem, zpracováním a užíváním osobních údajů automaticky zjišťovaných společností Google Inc., jejími zástupci a třetími stranami. 

Podmínky používání Google Maps najdete na: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

Facebook Connect<br/> Facebook Connect je nabídka společnosti Facebook, Inc. Používání Facebook Connect podléhá podmínkám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Facebook. Při používání Facebook Connect nám budou přenášeny profilové údaje z Facebooku a osobní údaje zveřejněné na facebookovém profilu. Opačně můžeme i my na facebookový profil údaje přenášet. Vaše takto přenesené osobní údaje budeme ukládat a zpracovávat na platformě pro účely registrace. S registrací na Facebook Connect souhlasíte s přenosem profilových osobních údajů z Vašeho facebookového profilu k nám a rovněž z přenosem osobních údajů od nás na Facebook.

 

Social Media Plug-ins

Facebook<br/> Do našich webových stránek jsou integrovány Plug-ins sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Poznáte je podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ pod článkem, podle „Facebook Blog-Radar“ a Facebook Blog-Page na liště (souhrnně: Facebook-Plug-ins). Na základě těchto Plug-ins se vytváří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku, pokud naši stránku navštívíte Facebook tím získá informaci, že jste z Vaší IP adresy navštívili naši stránku. Pokud kliknete u Facebooku na tlačítko „To se mi líbí“, zatímco jste přihlášeni ve svém uživatelském účtu na Facebooku, můžete na obsahy našich stránek odkazovat ve svém profilu na Facebooku. Následně může Facebook Vaši návštěvu naší stránky přiřadit Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nezískáváme o obsahu předávaných dat a jejich využití přes Facebook žádné informace. Pro získání podrobnějších informace o prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Facebook odkazujeme na následující adresu: http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook Vaše návštěvy na našich webových stránkách přiřazoval k Vašemu facebookovému účtu, prosíme, abyste se při návštěvě naší webové stránky z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku odhlásili.

 

Právo na informace a odvolání <br/> Máte právo na informace, opravy, výmaz a omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo na přenos dat. 

Navíc máte právo na odvolání případně udělených souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů. Právoplatnost zpracování osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena.

Máte právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy. V případě námitky nebudou Vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy dále zpracovávány.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at).

 

Kontaktní údaje: 

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG<br/> Radingerstraße 16<br/> 5020 Salzburg/Austria<br/> Tel.:: +43/662/4090-0<br/> Fax: +43/662/4090-660<br/> E-mail: office@lagermax.com

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.