Perfekte Kundenbetreuung und optimaler Service

Услуги

Повече услуги за повече удовлетворение

Това, което Lagermax предлага на своите клиенти, са 3 неща: първо услуги, второ услуги и трето - още повече услуги.

Калкулаторът за пътни такси бързо и лесно изчислява пътните такси за Вашият транспорт в Австрия. Разделът Застраховане съдържа информация за приложимите Общи условия на Австрийските спедитори и информира за Конвенцията CMR. Правилното боравене с митническите формалности, различните области и характеристики и това, на което трябва да обърнете внимание спазвате при внос/износ на стоки, са обобщени тук.

Заплащане на пътни такси

Бързо и лесно изчислете заплащането на пътните такси.

Застраховка за транспорт и складиране

Безопасността и предотвратяването на щети са от първостепенно значение.

Митнически формалности

Нашите митнически специалисти се справят професионално с всички необходими формалности.

Unsere Zollspezialisten erledigen professionell alle notwendigen Formalitäten.
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.