Perfekte Kundenbetreuung und optimaler Service

Услуги

Повече услуги за повече удовлетворение

Това, което Lagermax предлага на своите клиенти, са 3 неща: първо услуги, второ услуги и трето - още повече услуги.

Калкулаторът за пътни такси бързо и лесно изчислява пътните такси за Вашият транспорт в Австрия. Разделът Застраховане съдържа информация за приложимите Общи условия на Австрийските спедитори и информира за Конвенцията CMR. Правилното боравене с митническите формалности, различните области и характеристики и това, на което трябва да обърнете внимание спазвате при внос/износ на стоки, са обобщени тук.

Заплащане на пътни такси

Бързо и лесно изчислете заплащането на пътните такси.

Застраховка за транспорт и складиране

Безопасността и предотвратяването на щети са от първостепенно значение.

Митнически формалности

Нашите митнически специалисти се справят професионално с всички необходими формалности.

Unsere Zollspezialisten erledigen professionell alle notwendigen Formalitäten.