Новини за такси Австрия

Така че винаги сте в крак с времето.

Регулиране на такса за тежкотоварни превозни средства към 01 януари 2018 г.

02.01.2018 г.

На 28 ноември 2017 г. Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите прие Наредба за тарифите за таксуване.

 

Тази наредба влезе в сила от 1 януари 2018 г. С влизането си в сила на тази наредба отмени наредбата за тарифите за таксуване 2016 г, BGBl. II № ​​265/2016 г.

 

Тарифите за такси валидни от 01 януари 2018 г., както и съответните таблици за дистанционните зони тук за изтегляне!

Downloads

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.