Новини за такси Австрия

Така че винаги сте в крак с времето.

Регулиране на такса за тежкотоварни превозни средства към 01 януари 2018 г.

02.01.2018 г.

На 28 ноември 2017 г. Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите прие Наредба за тарифите за таксуване.

 

Тази наредба влезе в сила от 1 януари 2018 г. С влизането си в сила на тази наредба отмени наредбата за тарифите за таксуване 2016 г, BGBl. II № ​​265/2016 г.

 

Тарифите за такси валидни от 01 януари 2018 г., както и съответните таблици за дистанционните зони тук за изтегляне!

Downloads