Застраховка за транспорт и складиране

Повече услуги за повече удовлетворение

Безопасността и предотвратяването на щети са най-важните приоритети на Lagermax при всички въпроси, свързани с транспорта и логистиката.

Въпреки това, понякога може да се случи повреда на стоките при транспорт. Международното транспортно право предоставя разнообразие от различни застрахователни модели за всички видове транспорт. За да получите бързо и лесно вашите права при определена ситуация, нашият застрахователен специалист е на Ваше разположение за информация и застрахователни опции.

Downloads

Allgemeine_OEsterreichische_Spediteurbedingungen_.pdf
pdf
|
456 KB
UEbereinkommen_ueber_den_Befoerderungsvertrag.pdf
pdf
|
105 KB