Застраховка за транспорт и складиране

Повече услуги за повече удовлетворение

Безопасността и предотвратяването на щети са най-важните приоритети на Lagermax при всички въпроси, свързани с транспорта и логистиката.

Въпреки това, понякога може да се случи повреда на стоките при транспорт. Международното транспортно право предоставя разнообразие от различни застрахователни модели за всички видове транспорт. За да получите бързо и лесно вашите права при определена ситуация, нашият застрахователен специалист е на Ваше разположение за информация и застрахователни опции.

Downloads

Allgemeine_OEsterreichische_Spediteurbedingungen_.pdf
pdf
|
456 KB
UEbereinkommen_ueber_den_Befoerderungsvertrag.pdf
pdf
|
105 KB
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.