Заедно в движение
Доставяме от 1920 година насам. По традиция. От страст.
Услуги
Преглед на цялото ни портфолио.
Браншови решения
Нашите решения са толкова индивидуални, колкото вашите изисквания.

Избраната от вас логистика.

Lagermax.

 • Транспортни решения
 • Логистични решения
 • Модификационен център
 • Складиране
 • Преобразуване и подготовка на превозни средства
 • Автотранспорт
 • Експресна услуга
 • Логистика на изложения
 • Индустриално боядисване
 • Контейнери
 • Пакетни услуги
 • The Lagermax World

Специално ноу-хау за специални решения

Lagermax Spedition предлага транспорт с тежкотоварни превозни средства в цяла Европа с оптимално време за транспортиране и икономични маршрути.

Австрийският транспорт гарантира ефективна продължителност на транспорта и доставки в цяла Австрия чрез федералните депа Lagermax.

more

Visit our Merchandising Shop

Обзор на групата Lagermax.

0ke
Складова площ в m²
0ke
Страни
0ke
Места за палети
0ke
Служители