Заедно в движение
Доставяме от 1920 година насам. По традиция. От страст.
Услуги
Преглед на цялото ни портфолио.
Браншови решения
Нашите решения са толкова индивидуални, колкото вашите изисквания.

Избраната от вас логистика.

Lagermax.

 • Транспортни решения
 • Логистични решения
 • Модификационен център
 • Складиране
 • Преобразуване и подготовка на превозни средства
 • Автотранспорт
 • Експресна услуга
 • Логистика на изложения
 • Индустриално боядисване
 • Контейнери
 • Пакетни услуги
 • The Lagermax World

Специално ноу-хау за специални решения

Lagermax Spedition предлага транспорт с тежкотоварни превозни средства в цяла Европа с оптимално време за транспортиране и икономични маршрути.

Австрийският транспорт гарантира ефективна продължителност на транспорта и доставки в цяла Австрия чрез федералните депа Lagermax.

more

Visit our Merchandising Shop

Обзор на групата Lagermax.

0ke
Складова площ в m²
0ke
Страни
0ke
Места за палети
0ke
Служители
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.