Novinky o mýte v Rakúsku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Úprava mýta pre nákladné automobily platná od 01. januára 2018

02.01.2018

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií vydalo 28. novembra 2017 nariadenie o zmene taríf mýta.

 

Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2018. Vstúpením do platnosti tohto nariadenia prestalo platiť nariadenie o tarifách mýta 2016, BGBI II č. 265/2016.

 

Tarify mýta platné od 01. januára 2018, ako aj príslušné tabuľky zón vzdialenosti môžete stiahnuť tu!

Stiahnutie

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.