Novinky o mýte v Rakúsku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Úprava mýta pre nákladné automobily platná od 01. januára 2018

02.01.2018

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií vydalo 28. novembra 2017 nariadenie o zmene taríf mýta.

 

Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2018. Vstúpením do platnosti tohto nariadenia prestalo platiť nariadenie o tarifách mýta 2016, BGBI II č. 265/2016.

 

Tarify mýta platné od 01. januára 2018, ako aj príslušné tabuľky zón vzdialenosti môžete stiahnuť tu!

Stiahnutie

Mauttarifverordnung_2018_BGBLA_2017_II_328.pdf
pdf
|
161 KB

Rakúske cestné mýto pre nákladné automobily platné od 01.01.2017

25.10.16

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií vydalo 22. septembra 2016 nariadenie o zmene taríf mýta 2016 BGBI II č. 265/2016, ktoré vstúpilo do platnosti 01. januára 2017.

 

V rámci presadenia cestných prepravných smerníc EÚ sa upravili faktory pre výpočet mýta a zaviedol sa nový systém. Pre stanovenie cien mýta sa teraz okrem miery znečistenia ovzdušia a infraštruktúry zohľadňuje aj miera zaťaženia hlukom.

 

Keďže pre rok 2016 nastala iba jedna valorizácia mýta a v roku 2017 bol zavedený úplne nový systém výpočtu, ktorý už viac nepredpokladá so žiadnymi zľavami pre ekologické triedy vozidiel EURO VI a Euro EEV, je prepravné hospodárstvo konfrontované s výrazným zvýšením nákladov.