Novinky o mýte v Rakúsku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Úprava mýta pre nákladné automobily platná od 01. januára 2018

02.01.2018

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií vydalo 28. novembra 2017 nariadenie o zmene taríf mýta.

 

Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2018. Vstúpením do platnosti tohto nariadenia prestalo platiť nariadenie o tarifách mýta 2016, BGBI II č. 265/2016.

 

Tarify mýta platné od 01. januára 2018, ako aj príslušné tabuľky zón vzdialenosti môžete stiahnuť tu!

Stiahnutie