Novinky o mýte vo Švajčiarsku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Zvýšenie diaľničného mýta vo Švajčiarsku (LSVA)

31.05.12

01. júla 2012 sa vo Švajčiarsku zaviedla daň ťažkej dopravy v závislosti od výkonu (LSVA). Vozidlá, ktoré sú určené pre prepravu osôb a nákladu s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 ton, musia od 01.07.2012 platiť vyššie dane za používanie švajčiarskych ciest.

 

LSVA závisí od celkovej hmotnosti, stupňa znečistenia emisiami, ako aj prejdených kilometrov vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnskom kniežatstve.

 

Porovnanie napríklad nových platieb LSVA platnej od 01. júla 2012 za prejdený kilometer a tony nájdete v pravej tabuľke.

 

Žiadame vás o pochopenie, že Lagermax od dátumu zákonného zavedenia zvýšeného mýta zavedie zvýšené náklady na prepravu.

Zvýšenie LSVA v závislosti od výkonu

01.01.08

01. júla 2008 sa vo Švajčiarsku zaviedla daň ťažkej dopravy v závislosti od výkonu (LSVA). Vozidlá, ktoré sú určené pre prepravu osôb a nákladu s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 ton, musia od 01.01.2008 platiť vyššie dane za používanie švajčiarskych ciest.

 

LSVA závisí od celkovej hmotnosti, stupňa znečistenia emisiami, ako aj prejdených kilometrov vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnskom kniežatstve.

 

Musí byť zriadená pre všetky motorové vozidlá a ich prívesy, ktoré

 

  • vykazujú celkovú prípustnú hmotnosť vyššiu ako 3,5 tony,
  • sú určené na prepravu nákladov a
  • sú registrované v štáte alebo v zahraničí a využívajú švajčiarsku cestnú sieť.

 

Vyššie odvodové sadzby činia za prejdený kilometer a tonu určujúcej hmotnosti pre

  • vozidlá EURO 0, 1, 2: 3,07 centov (Poplatková kategória 1)
  • vozidlá EURO 3 / od 2009: 2,66 centov (Poplatková kategória 2)
  • vozidlá EURO 4, 5, 6: 2,26 centov (Poplatková kategória 3)

 

Vozidlá EURO 3 sa podľa prechodného pravidla za rok 2008 ponechajú vo výhodnejšej poplatkovej kategórii 3 a až 1. januárom 2009 sa zaradia do strednej poplatkovej kategórie 2. Poplatkové kategórie 1 až 3 sa delia v závislosti od vypúšťania škodlivých emisií.

V celom Švajčiarsku platí váhový limit 40 ton..

Roadpricing Švajčiarsko

28.12.07

Priame náklady švajčiarskej LSVA sa od 01.01.2005 zvýšili o 80 percent.

 

Je ale nutné zohľadniť, že generálnym schválením vozidiel s hmotnosťou 40 ton (kontingentné pravidlo pre jazdu 40 tonových prázdnych vozidiel a vozidiel s ľahkým nákladom) a priradením vozidiel kategórie EURO-1 a EURO-2 do drahšej poplatkovej kategórie môže vzniknúť 100 % vyššie zaťaženie.

    Tampering with the Lagermax Website
    Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.