Novinky o mýte vo Švajčiarsku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Zvýšenie diaľničného mýta vo Švajčiarsku (LSVA)

31.05.12

01. júla 2012 sa vo Švajčiarsku zaviedla daň ťažkej dopravy v závislosti od výkonu (LSVA). Vozidlá, ktoré sú určené pre prepravu osôb a nákladu s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 ton, musia od 01.07.2012 platiť vyššie dane za používanie švajčiarskych ciest.

 

LSVA závisí od celkovej hmotnosti, stupňa znečistenia emisiami, ako aj prejdených kilometrov vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnskom kniežatstve.

 

Porovnanie napríklad nových platieb LSVA platnej od 01. júla 2012 za prejdený kilometer a tony nájdete v pravej tabuľke.

 

Žiadame vás o pochopenie, že Lagermax od dátumu zákonného zavedenia zvýšeného mýta zavedie zvýšené náklady na prepravu.

Zvýšenie LSVA v závislosti od výkonu

01.01.08

01. júla 2008 sa vo Švajčiarsku zaviedla daň ťažkej dopravy v závislosti od výkonu (LSVA). Vozidlá, ktoré sú určené pre prepravu osôb a nákladu s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 ton, musia od 01.01.2008 platiť vyššie dane za používanie švajčiarskych ciest.

 

LSVA závisí od celkovej hmotnosti, stupňa znečistenia emisiami, ako aj prejdených kilometrov vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnskom kniežatstve.

 

Musí byť zriadená pre všetky motorové vozidlá a ich prívesy, ktoré

 

  • vykazujú celkovú prípustnú hmotnosť vyššiu ako 3,5 tony,
  • sú určené na prepravu nákladov a
  • sú registrované v štáte alebo v zahraničí a využívajú švajčiarsku cestnú sieť.

 

Vyššie odvodové sadzby činia za prejdený kilometer a tonu určujúcej hmotnosti pre

  • vozidlá EURO 0, 1, 2: 3,07 centov (Poplatková kategória 1)
  • vozidlá EURO 3 / od 2009: 2,66 centov (Poplatková kategória 2)
  • vozidlá EURO 4, 5, 6: 2,26 centov (Poplatková kategória 3)

 

Vozidlá EURO 3 sa podľa prechodného pravidla za rok 2008 ponechajú vo výhodnejšej poplatkovej kategórii 3 a až 1. januárom 2009 sa zaradia do strednej poplatkovej kategórie 2. Poplatkové kategórie 1 až 3 sa delia v závislosti od vypúšťania škodlivých emisií.

V celom Švajčiarsku platí váhový limit 40 ton..

Roadpricing Švajčiarsko

28.12.07

Priame náklady švajčiarskej LSVA sa od 01.01.2005 zvýšili o 80 percent.

 

Je ale nutné zohľadniť, že generálnym schválením vozidiel s hmotnosťou 40 ton (kontingentné pravidlo pre jazdu 40 tonových prázdnych vozidiel a vozidiel s ľahkým nákladom) a priradením vozidiel kategórie EURO-1 a EURO-2 do drahšej poplatkovej kategórie môže vzniknúť 100 % vyššie zaťaženie.