Berechnung der österreichischen Autobahnmaut

Kalkulátor mýta

Výpočet vášho Roadpricing jednoducho a rýchlo.

Výpočet diaľničných poplatkov pre rakúske diaľnice

Prosím, uveďte do dolu uvedeného formulára vždy prvé dve číslice poštového smerovacieho čísla a hmotnosť v celých kilogramoch.

Vaša kontaktná osoba

AED - Alltime Express Distribution | Obertrum am See Gregor Palffy
Fürnbuch 6 5162 Obertrum am See, Rakúsko
T.: +43 6212 66444114