Berechnung der österreichischen Autobahnmaut

Kalkulátor mýta

Výpočet vášho Roadpricing jednoducho a rýchlo.

Výpočet diaľničných poplatkov pre rakúske diaľnice

Prosím, uveďte do dolu uvedeného formulára vždy prvé dve číslice poštového smerovacieho čísla a hmotnosť v celých kilogramoch.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax AED GmbH | Obertrum am See Gregor Palffy
Fürnbuch 6 5162 Obertrum am See, Rakúsko
T.: +43 6212 66444114
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.