Odvetvové riešenia spoločnosti Lagermax

Naše motto: Vždy byť v pohybe.

pre automobilový priemysel

Najvyššie nároky na kvalitu a spoľahlivosť v dodacích lehotách.

pre predajcov vozidiel

Rozsiahla ponuka hodnotných výkonov a služieb.

pre odvetvie motoriek

Lagermax Bike Logistics je profesionálny logistický koncept

pre chemický priemysel

Najvyššie nároky na bezpečnosť a najvyššiu kvalitu.

pre spotrebný priemysel

Naši logistickí špecialisti riadia celý dodávateľský reťazec.

pre oblasť merchandising

Perfektný logistický manažment pre vaše reklamné akcie.

pre elektronický priemysel

Lagermax vám dá k dispozícii kompletný reťazec dodávateľov pre vašu elektroniku.