Odvetvové riešenia spoločnosti Lagermax

Naše motto: Vždy byť v pohybe.

pre automobilový priemysel

Najvyššie nároky na kvalitu a spoľahlivosť v dodacích lehotách.

pre predajcov vozidiel

Rozsiahla ponuka hodnotných výkonov a služieb.

pre odvetvie motoriek

Lagermax Bike Logistics je profesionálny logistický koncept

pre chemický priemysel

Najvyššie nároky na bezpečnosť a najvyššiu kvalitu.

pre spotrebný priemysel

Naši logistickí špecialisti riadia celý dodávateľský reťazec.

pre oblasť merchandising

Perfektný logistický manažment pre vaše reklamné akcie.

pre elektronický priemysel

Lagermax vám dá k dispozícii kompletný reťazec dodávateľov pre vašu elektroniku.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.