Prepravné riešenia

V pohybe vo dne v noci.

Prepravy nákladnými automobilmi

Lagermax má pre vás vždy najvýhodnejšie riešenie prepravy po cestách.

Lagermax hat immer die passende Transportlösung auf der Straße für Sie.

Prepravy po železnici

Obzvlášť vhodná pre veľké objemy, ktoré vám až tak veľmi neponáhľajú.

Bahn-Transporte - kostengünstige, zuverlässige Alternative auf der Schiene

Systém kusového tovaru

Lagermax disponuje hustou sieťou prepravy v celej Európe.

Dichtes Netzwerk an Transporten in ganz Europa

Letecká preprava

Ideálne spojenia prepravy, prepojené v hustej prepravnej sieti.

Ideale Airfreight-Verbindungen und lückenloses Transportnetz

Lodná preprava

Profesionálna a spoľahlivá zaoceánska preprava.

Übersee Transporte mit zuverlässigen Linien und erstklassigen Partnernetz

Prepravné projekty

Pre objemné kompletné prepravy – individuálne projekty, ktoré sú „mimo zaužívaných projektov“.

Preprava nebezpečných nákladov

Preprava nebezpečných nákladov vyžaduje rozsiahle špeciálne znalosti a vedomosti.

ADR-Transporte zu Land, Wasser oder in der Luft

Logistika na veľtrhoch

Lagermax vám vyhotoví individuálny koncept pre veľtrhy pre kompletnú prepravnú logistiku.

Transport zur Messe bis zur Organisation beim Messeauftritt

Presťahovanie/presídlenie

Presťahovania a premiestnenia skladov sa vykonávajú s citom a precíznosťou.

Hilfe bei Möbeltransport, Verpackung, Umzug