Für sperrige Kompletttransporte. Individuelle Projekte, die aus dem Rahmen fallen.

Projektové naloženie tovaru

Pre objemné kompletné prepravy – individuálne projekty, ktoré sú „mimo zaužívaných projektov“.

Lagermax ponúka projektové prepravy pre individuálne logistické riešenia ťažkých zásielok a zaručuje optimálne doručenia pre projekty, ktoré „sú mimo bežného rámca“.

Rozsiahle a objemné prepravy, napríklad prepravy priemyselných komponentov, výrobné linky, zariadenie na čistenie odpadových vôd, kompletné továrenské diely alebo veľkokapacitné a veľmi ťažké prepravy, môžeme vyložiť, predbežne uskladniť a znova naložiť bezpečne a v súlade s časovými termínmi. 

Špeciálna logistika, know-how, ako aj skúsenosti a znalosti lokálnych pomerov našich zamestnancov zaručujú absolútne bezproblémový priebeh prepravy.

Vaše výhody

 • Realizácia projektovej a systémovej prepravy
 • Nadrozmerné náklady, Ťažké prepravy
 • Poskytnutie špeciálneho vybavenia, Mobilné žeriavy (napr. 10 t vozíky, automobilové žeriavy)
 • Projektové dodania Medziskladovanie
 • Komisionovanie, Kontrola prijatého tovaru Odborné balenie
 • Nakládky na prepravné prostriedky Nazhromaždenie v zaoceánskych kontajneroch
 • Organizácia prepravy po cestách, železnici, vzduchu a po vode (vnútroštátne lode, zaoceánske lode)
 • Projektový manažment
 • Monitorovanie všetkých skladovacích a prepravných procesov
 • Stanovenie prepravného poistenia
 • Obchod s kontajnermi (predaj kontajnerov z druhej ruky)
 • Správa o nakládke, Baliace/nakladacie listy, Dokumentácia pre export, Colný proces
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.