Für sperrige Kompletttransporte. Individuelle Projekte, die aus dem Rahmen fallen.

Projektové naloženie tovaru

Pre objemné kompletné prepravy – individuálne projekty, ktoré sú „mimo zaužívaných projektov“.

Lagermax ponúka projektové prepravy pre individuálne logistické riešenia ťažkých zásielok a zaručuje optimálne doručenia pre projekty, ktoré „sú mimo bežného rámca“.

Rozsiahle a objemné prepravy, napríklad prepravy priemyselných komponentov, výrobné linky, zariadenie na čistenie odpadových vôd, kompletné továrenské diely alebo veľkokapacitné a veľmi ťažké prepravy, môžeme vyložiť, predbežne uskladniť a znova naložiť bezpečne a v súlade s časovými termínmi. 

Špeciálna logistika, know-how, ako aj skúsenosti a znalosti lokálnych pomerov našich zamestnancov zaručujú absolútne bezproblémový priebeh prepravy.

Vaše výhody

 • Realizácia projektovej a systémovej prepravy
 • Nadrozmerné náklady, Ťažké prepravy
 • Poskytnutie špeciálneho vybavenia, Mobilné žeriavy (napr. 10 t vozíky, automobilové žeriavy)
 • Projektové dodania Medziskladovanie
 • Komisionovanie, Kontrola prijatého tovaru Odborné balenie
 • Nakládky na prepravné prostriedky Nazhromaždenie v zaoceánskych kontajneroch
 • Organizácia prepravy po cestách, železnici, vzduchu a po vode (vnútroštátne lode, zaoceánske lode)
 • Projektový manažment
 • Monitorovanie všetkých skladovacích a prepravných procesov
 • Stanovenie prepravného poistenia
 • Obchod s kontajnermi (predaj kontajnerov z druhej ruky)
 • Správa o nakládke, Baliace/nakladacie listy, Dokumentácia pre export, Colný proces